Flexibeler omgaan met vrije dagen

Door: Ministerie Van Economische Zaken  22-05-2006
Trefwoorden: Hrm, Hr, Ministerie

Als het onderling kan worden afgesproken zijn werkgevers en werknemers bereid om innovatiever en productiever om te gaan met vakantie- en verlofdagen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. De conclusies van het onderzoek staan in het rapport ‘Innovatiever omgaan met verlofdagen’.

Minister Brinkhorst heeft opdracht gegeven voor het onderzoek vanwege het belang van langer werken en het verhogen van de arbeidsproductiviteit voor de economie. Deze twee pijlers zijn volgens de minister nodig om de economie bestendig te maken tegen de vergrijzing en toenemende internationale concurrentie.

Wisselende werkdruk
In het rapport van de SMO staan de ideeën en best practices met betrekking tot het gebruik van vakantie-, verlof-, en ADV-dagen. Uit het onderzoek van SMO blijkt dat werkgevers deze dagen graag beter willen afstemmen op de wisselende werkdruk. Ook willen ze de zogenoemde ‘stuwmeren’ aan opgebouwde vrije dagen voorkomen.

Verlofvormen
Voorbeelden van innovatief omgaan met verlofdagen zijn ‘terugkomdagen’ (werknemers naar huis sturen bij overcapaciteit, maar bij ondercapaciteit extra uren laten maken) en à la carte-systemen (werknemers kunnen onderling arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitruilen). Volgens de onderzoekers komt flexibeler omgaan met verlofdagen ook tegemoet aan de wensen van werknemers. Een struikelblok voor werknemers is bijvoorbeeld de onoverzichtelijke hoeveelheid verschillende verlofvormen. Het bundelen daarvan kan hiervoor een oplossing zijn.

Lees meer in het rapport 'Innovatiever omgaan met verlofdagen'.


Trefwoorden: Hr, Hrm, Ministerie, Verlofdagen

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share