Industrie krijgt 99,2 miljoen ton emissieruimte

Door: Ministerie Van Economische Zaken  26-05-2006
Trefwoorden: Industrie, Milieu, Co2

Nederlandse bedrijven die onder de CO2-emissiehandel vallen, krijgen voor de periode 2008-2012 in totaal 99,2 miljoen ton emissierechten per jaar. Dat blijkt uit het ontwerp nationaal toewijzingsplan broeikasgasemissierechten 2008-2012, dat op 23 mei 2006 is gepubliceerd.

 

Het plan beschrijft naast de emissieruimte – de totale hoeveelheid te verdelen emissierechten - de voorgenomen methode van verdeling en de voorgenomen daadwerkelijke initiële verdeling van emissierechten over de bedrijven die onder de emissiehandel vallen. Minister Brinkhorst van Economische Zaken en staatssecretaris Van Geel van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben het allocatieplan op 23 mei 2006 naar de Tweede Kamer en naar belanghebbenden gestuurd.

 

Krappere toewijzing

De emissieruimte is vergelijkbaar met die in de eerste handelsperiode (2005 tot 2007). Echter door de verwachte groei van de industrie en de elektriciteitsproductiesector en doordat een deel van de rechten zal worden verkocht, zal de uiteindelijke (gratis) toewijzing toch krapper zijn. Er is een reserve met CO2-rechten voor nieuwkomers, gebaseerd op een realistische schatting. Nieuwkomers krijgen hun rechten gratis.

 

Definitief allocatieplan

Voordat het plan definitief wordt vastgesteld, krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om tot 4 juli 2006 op het ontwerpplan te reageren. Na deze inspraak en eventuele aanpassingen wordt het toewijzingsplan aan de Europese Commissie (EC) voorgelegd. De EC beoordeelt vervolgens het plan, waarna deze, na eventuele aanpassingen, definitief wordt. Vervolgens beslist de overheid hoeveel rechten elk bedrijf krijgt. Dit wordt vastgelegd in het toewijzingsbesluit. Dit besluit staat ook eerst open voor inspraak voordat het definitief wordt vastgelegd.

 

Kyoto

In het kader van het Kyoto-protocol zijn Europese afspraken gemaakt om de emissie van CO2 te beperken. Nederland moet de emissie van broeikasgassen in de periode van 2008-2012 met zes procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Emissiehandel, eigenlijk de handel in emissierechten, is een van instrumenten die zijn afgesproken in het Kyoto-protocol. In Europa bestaat sinds 1 januari 2005 een systeem van CO2-emissiehandel.


De brief aan de betrokken inrichtingen en het ontwerp toewijzingsplan zijn te vinden op de www.co2-allocatie.nl.

Trefwoorden: Co2, Co2 Emissie, Co2 Emissie Ruimte, Industrie, Milieu,

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share