Kenniscentrum voor sociale innovatie van start

Door: Ministerie Van Economische Zaken  26-06-2006
Trefwoorden: Innovatie, Kenniscentrum, Innovatieplatform

De ministers Brinkhorst, De Geus en Van der Hoeven gaven op 23 juni 2006 het startschot voor de oprichting van het Centrum voor Sociale Innovatie. Het centrum moet innovaties op het vlak van management, organisatie en arbeid bevorderen. Want de kennis en de talenten van Nederlandse werknemers moeten beter worden benut om een betere positie te verwerven in de Europese kenniseconomie.

Met de technologische innovatie en kennisontwikkeling is niets mis in Nederland. Maar de aanwezige kennis in het bedrijfsleven kan nog beter worden benut. Meer aandacht voor sociale innovatie zorgt ervoor dat de aanwezige kennis beter wordt gebruikt, meer nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld en de productiviteit toeneemt. Dat is het uitgangspunt van het Centrum voor Sociale Innovatie (CSI), waarvoor op 23 juni 2006 het startschot is gegeven.

Gemeenschappelijk belang
‘Bij sociale innovatie draait het om de mens,’ aldus professor Frans Leijnse, lid van het Innovatieplatform en eerste voorzitter van het bestuur van het CSI. ‘Sociale innovatie kan de arbeidskwaliteit verbeteren door medewerkers meer taken, autoriteit of verantwoordelijkheid te geven. Als de talenten en de kennis van medewerkers goed wordt ingezet, leidt dat tot productiviteitsverhoging,’ legt Leijnse uit. ‘Daarbij gaat het om het gemeenschappelijke belang van werkgever en werknemer bij vernieuwingen in werkmethoden, arbeidsorganisatie en besturing,’ benadrukt de voorzitter.

Kenniseconomie
De aandacht voor sociale innovatie is nodig omdat Nederland op het vlak van technologische innovatie de laatste jaren minder presteert. Sociale innovatie helpt om Nederland weer onder de koplopers te scharen in de Europese kenniseconomie, aldus de initiatiefnemers van het centrum.

Kenniscentrum
De kerntaak van het CSI is het bevorderen van innovaties op het vlak van management, organisaties en arbeid in bedrijven en instellingen. Dit doet het centrum door informatie en kennis over sociale innovatie te verzamelen en te verspreiden. Maar het CSI zal ook praktische experimenten organiseren met branches, bedrijven en publieke instellingen.

Akte van oprichting
De ministers Brinkhorst (Economische Zaken), Van der Hoeven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zetten hun handtekening onder een symbolische akte van oprichting, net als vertegenwoordigers van de zeven betrokken organisaties: werkgeversvereniging AWVN, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, de vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector FME-CWM, RSM Erasmus University, TNO en AIAS (Universiteit van Amsterdam).

De departementen ondersteunen het centrum elk met een financiële bijdrage van 350.000 euro in de opstartfase tot 1 januari 2007. Het bedrijfsleven en de initiatiefnemers dragen nog eens 1 miljoen euro bij.

Kijk voor meer informatie over het CSI op www.innovatieplatform.nl .

Trefwoorden: Innovatie, Innovatieplatform, Kenniscentrum

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share