Meer geld voor ruimtevaart

Door: Ministerie Van Economische Zaken  28-06-2006
Trefwoorden: Economie, Ruimtevaart

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2006 besloten om de middelen voor ruimtevaart structureel te verhogen. Dat schrijft minister Brinkhorst aan de Tweede Kamer. Met ingang van 2008 is er 20 miljoen euro extra beschikbaar. In 2006 en 2007 is ook extra budget beschikbaar, respectievelijk 10 miljoen euro en 15 miljoen euro.

De minister heeft op 27 juni 2006 de Vierde Statusrapportage Ruimtevaart naar de Kamer gestuurd. Hierin wordt de stand van zaken in het Europese en Nederlandse ruimtevaartbeleid en het Actieplan Ruimtevaart gepresenteerd.

Nationale component ruimtevaartbeleid
De structurele verhoging van het budget dient volgens de minister primair voor de versterking van de Nederlandse positie in het European Space Agency (ESA). Het extra budget voor 2006 wordt volgens Brinkhorst gebruikt voor het ophogen van de Nederlandse inschrijvingen in een aantal ESA-programma’s en voor de nationale component in het ruimtevaartbeleid. De structurele verhoging van het budget in 2008 wordt gebruikt om de Nederlandse positie in de ESA te versterken.

Nederland was in 2005 voorzitter van de ESA Ministersconferentie in Berlijn. Hier werd de koers voor de organisatie voor de periode 2006-2010 uitgezet.

Trefwoorden: Economie, Ruimtevaart

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share