Nederland en Oekraïne gaan samenwerken op energiegebied

Door: Ministerie Van Economische Zaken  08-06-2006
Trefwoorden: Energie, Milieu, Economie

Minister Brinkhorst en zijn Oekraïense collega’s Tarasyuk en Plachkov hebben woensdag 7 juni 2006 twee intentieverklaringen over energie ondertekend. Hierin staat dat Nederland en Oekraïne intensiever gaan samenwerken op energiegebied.

Een intentieverklaring gaat over verdergaande samenwerking en kennisuitwisseling met het oog op energie-efficiencyverbetering in de Oekraïne. Daarbij gaat het zowel om industrieel als huishoudelijk gebruik van energie.

Kyoto-afspraken
De andere intentieverklaring heeft betrekking op energiesamenwerking in het kader van het zogeheten joint implementation programma. Daarbij worden energie-efficiency-verbeteringsprojecten in de Oekraïne medegefinancierd door de Nederlandse overheid. De besparing in uitstoot van CO2 telt daarbij mee voor de Nederlandse inspanningen om de Kyoto-afspraken na te komen.

Trefwoorden: Co2, Economie, Energie, Kyoto, Milieu

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share