Nederland in Verbinding toont ambitie ICT-beleid

Door: Ministerie Van Economische Zaken  02-07-2006
Trefwoorden: Ict, Overheid, Ministerie

Om Nederland nummer 1 op het gebied van ICT te maken moet er minder gepraat worden en meer samengewerkt. Dat zei minister Brinkhorst op 28 juni 2006 tijdens een bijeenkomst van het Strategisch ICT-overleg in Nieuwspoort. ‘We zijn hier heel goed in praten en polderen. Maar er moeten doorbraken komen om iets te bereiken,’ aldus de minister.

De minister nam tijdens de bijeenkomst het rapport ‘Nederland in Verbinding’ in ontvangst. In dit document wordt de ambitie van Nederland op het gebied van ICT beschreven. Om zijn woorden kracht bij te zetten sprak Brinkhorst met de zaal af om in april 2007 te kijken of de woorden omgezet zijn in daden.

Het Strategisch ICT-overleg heeft als ambitie om bedrijven, overheden, instellingen wetenschap en burgers te prikkelen tot optimale integratie en benutting van elektronische communicatie in hun economische, maatschappelijke en bestuurlijke handelen. Dit houdt de vaart gehouden in de ontwikkeling van de netwerksamenleving, is de gedachte van het platform.

Ambassadeurs
Om van Nederland een voorloper op het gebied van ICT te maken heeft het overleg ambassadeurs benoemd. Zij moeten doorbraken binnen en buiten hun organisatie realiseren en de ambities van Nederland in Verbinding uitdragen. Er zijn zeven ambassadeurs. Ze houden zich bezig met strategische allianties in de uitvoering, privaat gebruik van voorzieningen voor eOverheid, afspraken over standaarden, vertrouwen in veiligheid van internetgebruik, breedband, eVaardigheden en eOverheid.

Verstand van ICT
In Nieuwspoort discussieerden vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven over ICT, ambities en struikelblokken. ‘We moeten ICT uittillen boven het niveau ‘help mijn e-mail loopt vast,’ zei een van de aanwezigen. Eerste Kamerlid Trude Maas opperde om een inburgeringcursus voor ICT in te voeren.

Oud-minister Roger van Boxtel stelde vast dat er in het kabinet mogelijk te weinig kennis aanwezig is van ICT. ‘Bestuurders moeten er verstand van hebben en de ambitie om er wat van te maken, anders komt er niets van de grond,’ aldus Van Boxtel. Als minister had hij ICT in portefeuille. Van Boxtel is nu voorzitter van ECP.nl, een platform waarin publieke en private organisaties samenwerken op het gebied van ICT.

Vanuit de zaal kwam de oproep om niet teveel te somberen. ‘Er gaat ook heel veel goed. De Informatie Beheer Groep bijvoorbeeld, heeft in samenwerking met andere partijen een prachtige portal gemaakt over bijverdienen naast de studie. Het kan heus wel.’

Trefwoorden: Ict, Ministerie, Overheid

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share