NMa consulteert energiesector over fusies

Door: Ministerie Van Economische Zaken  16-06-2006
Trefwoorden: Energie, Economie, Energievoorziening

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) roept marktpartijen in de energiesector op om hun visie te geven op haar consultatiedocument over concentraties in de energiesector.

Omdat de energiemarkten nationaal en internationaal sterk in beweging zijn, wil de NMa deze markten opnieuw bekijken. De NMa, die belast is met het toezicht op eventuele fusies in de energiesector, wil met name de omvang van de energiemarkt bepalen. Als zij inzicht heeft in de omvang van de energiemarkt, kan de toezichthouder bepalen of fusies of overnames een bedreiging vormen voor de marktwerking.

Verkenningen
In het consultatiedocument heeft de NMa verkenningen gedaan naar de afbakening van de (mogelijke) relevante markten in de elektriciteitssector en naar de manier waarop de toezichthouder in deze markten tegen eventuele fusies en overnames aankijkt. De Mededingingsautoriteit roept alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in de ontwikkeling van de nationale en internationale energiemarkten op te reageren op haar verkenningen. Zij kunnen hun reacties tot 4 augustus 2006 indienen.

Drie scenario’s
Om de energiesector zo goed mogelijk inzicht te geven in wat de analyses betekenen voor de praktijk van concentratietoetsing, heeft de NMa drie mogelijke fusiescenario’s uitgewerkt. Per situatie is bekeken wat de effecten zijn op de marktwerking en welke (tijdelijke) voorwaarden aan een fusie gesteld kunnen worden om te voorkomen dat de concurrentie op de Nederlandse markt wordt belemmerd. Uit de scenario’s blijkt dat een fusie tussen twee grote Nederlandse energiebedrijven zonder voorwaarden, kan leiden tot hogere prijzen voor zowel grootverbruikers als voor consumenten.

De NMa komt na de zomer van 2006 met een visiedocument, waarin zij de reacties van de marktpartijen verwerkt.Trefwoorden: Economie, Energie, Energiesector, Energievoorziening

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share