Octrooisysteem wordt ‘mkb-vriendelijk’

Door: Ministerie Van Economische Zaken  24-06-2006
Trefwoorden: Economie, Octrooi, Octrooisysteem

Een beter, transparanter en goedkoper octrooisysteem. Dat wil staatssecretaris Van Gennip bereiken met een aantal aanpassingen in de Rijksoctrooiwet 1995. De staatssecretaris kondigde haar plannen op 21 juni 2006 aan tijdens het Tweede Octrooicongres. Met een beter octrooisysteem wil Van Gennip het vooral het midden- en kleinbedrijf makkelijker maken. Grote bedrijven verkrijgen over het algemeen via de internationale of Europese route octrooien voor meerdere landen, waaronder Nederland. Het nationaal octrooisysteem is voor het mkb belangrijk om op een relatief snelle, goedkope en eenvoudige manier een octrooi te verkrijgen. De staatssecretaris dient na de zomer een wetsvoorstel in om de Rijksoctrooiwet te wijzigen.

‘Prikkelend octrooibeleid’
Vorig jaar, tijdens het eerste Octrooicongres, constateerde Van Gennip al dat in het octrooisysteem ‘flink wat zand zit waardoor we economische kansen missen’. De nu aangekondigde maatregelen zorgen er volgens haar voor dat het systeem weer soepel gaat draaien. En dat is belangrijk. ‘Talloze uitvinders, bedrijven en kennisinstellingen werken aan innovatie van producten, processen en diensten. Voor onze economie en welvaart is het van groot belang dat zij worden gestimuleerd om hun innovaties commercieel te exploiteren. Een kwalitatief goed, betaalbaar, transparant en ‘prikkelend’ octrooibeleid is een essentiële voorwaarde,’ aldus de staatssecretaris in haar toespraak op het Octrooicongres.

Versterkt twintigjarig octrooi
Om het systeem te verbeteren neemt de staatssecretaris maatregelen op vier fronten. Zo wil Van Gennip het zesjarige, ongetoetste octrooi afschaffen. In de praktijk blijkt dit namelijk nauwelijks iets toe te voegen. Het twintigjarige octrooi wordt versterkt met een zogenoemde ‘written opinion’. Dit is een toegankelijke toelichting op het zogeheten nieuwheidsonderzoek. Hierdoor wordt de rechtszekerheid voor de houder groter en ontstaat voor derden meer transparantie.

Om de drempel voor octrooiaanvragen te verlagen, gaat de taks voor het nieuwheidsonderzoek bij een twintigjarig octrooi omlaag van 340 euro naar 100 euro. Bovendien neemt de overheid de kosten voor een ‘written opinion’ op zich. Van Gennip moedigt ondernemers ook aan om online een octrooiaanvraag in te dienen. Dit wordt goedkoper dan de papieren procedure.

Transparantie in kosten
De staatssecretaris wil ook dat duidelijk wordt hoe de kosten voor het inhuren van een octrooigemachtigde zijn opgebouwd. Deze kosten vormen nu een belangrijk deel van de totale aanvraagkosten. Een Transparantie Convenant moet een einde maken aan deze ondoorzichtigheid.

Om duidelijk te maken wat de voordelen van een octrooi zijn, wordt de voorlichting verbeterd. Hierin hebben het Octrooicentrum Nederland, Syntens en SenterNovem een rol.

Trefwoorden: Economie, Octrooi, Octrooisysteem

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share