Onderzoek: energiebesparing van 2 procent mogelijk

Door: Ministerie Van Economische Zaken  26-05-2006
Trefwoorden: Milieu, Energiebesparing, Energierapport

Een energiebesparing van 2 procent per jaar is technisch mogelijk, schrijft minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij baseert dit op een analyse van het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

In het Energierapport werd medio 2005 een intensivering van de energiebesparing tot 1,5 procent aangekondigd. Op basis van het ‘Optiedocument energie en emissies 2010/2020’ dat staatssecretaris Van Geel van VROM eerder naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt echter dat een grotere besparing technisch mogelijk is, oplopend tot 2 procent. In het optiedocument wordt een analyse gegeven van de mogelijke reductie van broeikasgassen. ‘Mijn ambitie is om bij een gezonde economische groei toe te werken naar een stabilisatie en daarna een daling van het fossiel energieverbruik,’ aldus Brinkhorst.

Technisch mogelijk

Om de emissie van broeikasgas in 2020 met 15 procent te reduceren ten opzichte van 1990, is volgens het Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) een energiebesparing van 1,7 procent per jaar nodig. Een hoger besparingsniveau van 2 procent is volgens deze instituten technisch gezien echter ook mogelijk.

Vergaande maatregelen

Voor de ambitieuze besparingsdoelen zijn wel vérgaande maatregelen noodzakelijk, benadrukt Brinkhorst in de brief aan de Kamer. Hij wil dan ook nog in 2006 samen met de bewindslieden van VROM, Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in overleg met ECN een instrumentenpakket ontwikkelen waarmee een energiebesparing van 2 procent per jaar in beeld komt. Dit pakket vormt vervolgens de basis voor een uitgewerkt programma.

Lees meer in de Kamerbrief 'Energiebesparing en optiedocument'.

Trefwoorden: Energiebesparing, Energierapport, Milieu

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share