Overheid maakt afspraken over gegevensuitwisseling

Door: Ministerie Van Economische Zaken  11-06-2006
Trefwoorden: Economie, Convenant, Xbrl

Ondernemers kunnen vanaf 2007 hun jaarrekeningen digitaal aanleveren aan de Belastingdienst, het CBS en de Kamers van Koophandel. Hiervoor hebben de Nederlandse overheid en een aantal marktpartijen op 9 juni 2006 een convenant getekend over de introductie van Nederlandse XBRL-taxonomie.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een open standaard voor het elektronisch samenstellen en uitwisselen van zakelijke gegevens tussen de overheid en het bedrijfsleven. De Nederlandse invulling van XBRL ligt vast in de zogeheten Nederlandse taxonomie. Dit is te vergelijken met een woordenboek waarin alle gegevens voor de jaarrekening, fiscale aangiftes en statistiek-opgaven zijn opgenomen. De overheid en het bedrijfsleven hebben de Nederlandse XBRL-taxonomie gezamenlijk ontwikkeld.

Financiële cijfers
Vanaf 1 januari 2007 kunnen bedrijven hun elektronische jaarrekeningen aanleveren bij de Kamers van Koophandel, voor de verschillende soorten aangiften bij de Belastingdienst en voor economische statistieken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op termijn zal de taxonomie ook bruikbaar zijn voor andere typen (financiële) rapportages.

Juiste gegevens in juiste context
De invoering van XBRL moet bijdragen aan administratieve lastenverlichting voor ondernemers. Nu stellen de Belastingdienst, het CBS en de Kamers van Koophandel hun eigen eisen aan de vorm waarin de gegevens moeten worden aangeleverd. Vaak wijken definities van de begrippen ook van elkaar af. De Nederlandse taxonomie maakt het aanleveren van gegevens makkelijker en goedkoper, omdat alle partijen dezelfde gegevensstandaard gebruiken. Ook gebruikt iedereen de juiste gegevens in de juiste context.

Voorbeeld voor andere landen
Nederland is het eerste land wereldwijd dat samen met het bedrijfsleven een eigen taxonomie heeft ontwikkeld. Bij de ondertekening werd bekendgemaakt dat Australië en Nieuw-Zeeland het Nederlandse voorbeeld zullen volgen.

Doorberekenen
Namens het ministerie van Economische Zaken was staatssecretaris van Gennip aanwezig bij de ondertekening. Van Gennipg is blij met het convenant: ‘Met XBRL wordt het in de praktijk merkbaar dat de administratieve lasten omlaag gaan. Bovendien ben ik blij dat in het convenant is afgesproken dat de besparingen die de marktpartijen behalen met de XBRL-taxonomie, zo veel mogelijk worden doorgerekend aan de ondernemer.’

Overheid en markt
Naast Van Gennip waren de ministers Donner (Justitie), Zalm (Financiën) en Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) aanwezig. Van marktzijde werd het convenant ondertekend door de Kamer van Koophandel Nederland, het CBS en een groot aantal accountants- en adviesorganisaties, softwareleveranciers, administratiekantoren en beroeps- en serviceorganisaties van accountants en ondernemingsorganisaties. In het convenant staan de wederzijdse verplichtingen rond het gebruik en het beheer van de Nederlandse taxonomie.


Trefwoorden: Convenant, Economie, Gegevensuitwisseling, Taxonomie, Xbrl

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share