Plafond voor borgstelling mkb verhoogd

Door: Ministerie Van Economische Zaken  28-06-2006
Trefwoorden: Mkb, Economie, Borgstelling

Het maximumbedrag waarvoor het midden- en kleinbedrijf in 2006 borgstellingen kan aanvragen, is verhoogd van 452 miljoen naar 602 miljoen euro. Dat maakte staatssecretaris Van Gennip op 27 juni 2006 bekend tijdens het beleidsdebat over het midden- en kleinbedrijf in de Eerste Kamer.

De belangstelling voor borgstellingen was in 2005 groter dan verwacht. Toen verhoogde Van Gennip het plafond al tot 530 miljoen euro. Ook in de eerste maanden van 2006 nam het gebruik van de borgstellingsregeling – het Besluit borgstelling MKB-kredieten (BBMKB) - toe.

Meer borgstellingen voor technostarters
De groeiende belangstelling is terug te voeren op het aantrekken van de economie, meer promotie van de regeling en een actievere rol van de banken. Dankzij de invoering van het TechnoPartner-label in 2004, is ook het aantal verleende borgstellingen voor innovatieve producten en diensten gestegen. Dit label biedt garantstelling voor zogeheten technostarters.

Bijdrage Europees Investeringsfonds
Banken zouden zonder de verhoging al ruim voor het einde van 2006 het plafond bereiken voor mkb-kredieten waar de staat zich garant voor stelt. Door de verhoging kunnen meer mkb-bedrijven hun geplande investeringen doen.

De extra borgstellingsruimte is mede mogelijk door een bijdrage van het Europees Investeringsfonds. De kredieten waarvoor de staat borg staat, worden in verreweg de meeste gevallen terugbetaald.
Overheid als borg

De borgstellingsregeling voor het mkb is bedoeld voor bedrijven tot honderd werknemers. Als een ondernemer over te weinig middelen beschikt of te weinig zekerheden biedt aan de bank, kan de bank een beroep doen op de overheid om garant te staan. Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal 1 miljoen euro per onderneming. De bank moet minstens een gelijk bedrag voor eigen risico beschikbaar stellen. Voor startende en innovatieve bedrijven zijn er extra faciliteiten.

Trefwoorden: Borgstelling, Economie, Mkb

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share