Puntensysteem voor toelating zelfstandigen

Door: Ministerie Van Economische Zaken  03-05-2006
Trefwoorden: Mkb, Overheid, Zelfstandigen

Er komt een puntensysteem voor de toelating van migranten die in Nederland als zelfstandige aan de slag willen. In dat puntensysteem tellen de persoonlijke eigenschappen van de zelfstandige, zijn ondernemingsplan en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie mee. Dat schrijft minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil belemmeringen wegnemen voor migranten die in Nederland aan de slag willen zonder oneigenlijke kandidaten aan te trekken. Migranten die als zelfstandige aan de slag gaan kunnen bijdragen aan de Nederlandse innovatiekracht en kenniseconomie en kunnen werkgelegenheid creëren.
De toets of ook een Nederlander of een vreemdeling met een geldige verblijfstitel de beoogde functie kan vervullen, verdwijnt. Een migrant die Nederland als zelfstandige binnenkomt zal immers geen werkloze verdringen maar eerder werkgelegenheid creëren. Ook verdwijnt de eis dat een nieuwe zelfstandige een duidelijke innovatieve waarde moet hebben. Dat bleek een lastig te hanteren criterium. De vraag naar de innovatieve waarde van een nieuwe zelfstandige wordt nu meegenomen in het puntensysteem.
Het nieuwe puntensysteem maakt snelle en ondubbelzinnige beoordeling van aanvragen mogelijk door de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer. Er worden punten toegekend voor opleiding, ondernemerschapservaring, werkervaring, inkomen, ervaring met Nederland, voor marktpotentie, organisatie en financiering en voor innovativiteit, arbeidscreatie en investeringen. Er zijn 300 punten te behalen, voor toelating moeten minstens 120 punten worden gescoord.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

Trefwoorden: Ministerie Van Economische Zaken, Mkb, Overheid, Zelfstandigen

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share