Samenwerking Noorden en Noordwest-Duitsland bekrachtig

Door: Ministerie Van Economische Zaken  27-06-2006
Trefwoorden: Economie, Grensoverschrijdende Economische Samenwerking

De noordelijke regio’s van Nederland en Duitsland gaan zich richten op vier kansrijke thema’s voor grensoverschrijdende economische samenwerking: energie, havens, sensornetwerken en agrobusiness/life sciences. Dat werd duidelijk tijdens de conferentie ‘Versterken door verbinden’ op 26 juni 2006.

Vier Nederlandse en Duitse politici, waaronder staatssecretaris Van Gennip, ondertekenden een gezamenlijke verklaring voor het intensiveren van de grensoverschrijdende economische samenwerking tussen Noord-Nederland, Niedersachsen en Bremen. Naast Van Gennip zetten de Drentse commissaris van de Koningin Ter Beek, staatssecretaris Werren van Economie en Häfen van Niedersachsen en plaatsvervangend staatsrätin Pohl van Bremen hun handtekening onder de verklaring.
Impuls

De vier thema’s bieden volgens Van Gennip voldoende aanknopingspunten om een stevige impuls te geven aan de regionale economie. Van Gennip: ‘Ook over de grenzen heen moeten bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen samenwerken waar dat kan. Geen driehoek, maar een dubbele driehoek.’

De staatssecretaris schat dat het Nederlands-Duitse grensoverschrijdende programma voor 2007-2013 kan rekenen op ongeveer 120 miljoen euro aan subsidie uit het nieuwe Europese subsidieprogramma dat in 2007 start. Hiervan is tweederde Nederlands aandeel. ‘Inclusief cofinanciering (lidstaten moeten zelf een gelijk bedrag aan nationale middelen bijleggen, red.) zou het om een programma van zo’n 200 miljoen euro kunnen gaan,’ verwacht Van Gennip.
Pieken in de delta

Het thema grensoverschrijdende samenwerking vloeit voort uit het beleid dat is omschreven in de nota 'Pieken in de delta'. Deze nota bevat een gebiedsgerichte economische agenda, die de kansen en de mogelijkheden omschrijft voor de zes economische regio's in Nederland.

Trefwoorden: Economie, Grensoverschrijdende Economische Samenwerking

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share