Schade door diefstal bij wegtransport minimaal honderd miljoen euro per jaar

Door: Ministerie Van Economische Zaken  17-08-2006
Trefwoorden: Transport, Wegtransport, Criminaliteit

De jaarlijkse schade door diefstal in de wegtransportsector in Nederland wordt geschat tussen de 100 en 500 miljoen euro. Het gaat hierbij om diefstal van zowel voertuigen als ladingen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Zware jongens op de weg. Een onderzoek naar georganiseerde diefstal in de wegtransportsector.’ dat in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat is uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er regionale risicogebieden voor vrachtwagens en de lading zijn. In Nederland geldt dit voor de regio’s Rotterdam en Venlo- Roermond. Het wegvervoer is, volgens de onderzoekers, de zwakke schakel in de logistieke keten. Daardoor is het wegvervoer vaker slachtoffer is van criminelen. In het rapport staan aanknopingspunten voor maatregelen tegen de georganiseerde diefstal in de wegtransportsector. Veel van deze maatregelen zijn reeds genomen door de deelnemende partijen aan het convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector. Zij zullen de resultaten uit het rapport gebruiken voor hun verdere werkzaamheden.

Trefwoorden: Criminaliteit, Transport, Wegtransport

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share