Van Gennip: CPB-rapport China onderschrijft Nederlandse koers

Door: Ministerie Van Economische Zaken  14-09-2006
Trefwoorden: Mkb

13 september 2006 - Van Gennip: CPB-rapport China onderschrijft Nederlandse koers Nederland profiteert van de opkomst van China als economische wereldmacht. De Nederlandse handel met China is goed voor 23.000 banen en goedkope Chinese importen leveren een gemiddeld Nederlands huishouden een besparing van 300 euro per jaar op. Dat concludeert het CPB in het rapport `China and the Dutch economy´ dat vandaag aan staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken is aangeboden. De staatssecretaris zei in reactie op het onderzoek dat in haar opdracht is uitgevoerd: `De uitkomsten van de studie onderschrijven het belang van handel met opkomende markten als China voor de Nederlandse economie. Nederland is voorvechter van vrijhandel en ziet de economische opkomst van China als kans om de wederzijdse economische relatie te intensiveren´. Van Gennip vertrekt begin oktober opnieuw met een handelsmissie naar China. Globalisering, in het bijzonder de snelle opkomst van de Chinese economie, roept soms vragen op over de gevolgen voor de Nederlandse economie. Dat was voor de staatssecretaris aanleiding het CPB om een uitgebreide analyse te vragen. Het CPB concludeert nu dat de groei van de handel met China de welvaart in Nederland bevordert. Van Gennip: `Deze conclusie onderstreept het belang van ons beleid gericht op internationaal ondernemen, internationale economische samenwerking, en vrije marktwerking´.

Uitkomsten
De sterke groei van Chinese import heeft een prijsdempend effect. Dit is niet alleen gunstig voor Nederlandse ondernemers die profiteren van goedkope Chinese halffabrikaten, maar ook de Nederlandse consument profiteert. Volgens de berekeningen van het CPB betekent dit voor Nederlandse huishoudens een besparing op de consumptieve uitgaven van ongeveer 300 euro per jaar. De opkomst van China is ook gunstig voor de Nederlandse werkgelegenheid. Volgens de studie van het CPB is de Nederlandse export naar China goed voor circa 23.000 banen in Nederland. Van Gennip voegt daaraan toe dat ook de toenemende investeringen van Chinese bedrijven in Nederland banen opleveren. In haar brief aan de Tweede Kamer over acquisitie van buitenlandse investeringen valt te lezen dat er vorig jaar al ruim 3.000 arbeidsplaatsen waren gecreëerd bij Chinese investeerders in Nederland.

Acties
De uitkomsten van het CPB-rapport zijn voor de staatssecretaris aanleiding om voort te gaan op de ingeslagen weg en haar inspanningen in en gericht op China uit te breiden. Nederland moet blijven inzetten op de export van hoogwaardige producten en diensten. Bescherming en vooral handhaving van intellectueel eigendom is een belangrijke voorwaarde om te innoveren. De staatssecretaris zal onder meer haar Chinese collega´s aanspreken op het belang van een gelijk speelveld wat betreft openstelling van markten, respect voor intellectueel eigendom, voldoen aan internationale richtlijnen omtrent arbeidsomstandigheden en het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Om Chinese investeringen naar Nederland te halen heeft Van Gennip in januari
2005 een kantoor van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Shanghai geopend. Naast gerealiseerde investeringen van grote Chinese bedrijven als Huawei in Amsterdam en Haier in Eindhoven, is de groep van potentiële Chinese investeerders waarmee het NFIA in gesprek is, in anderhalf jaar tijd verviervoudigd tot ruim 70 bedrijven. Dat succes heeft er toe geleid dat Van Gennip tijdens het aankomende bezoek aan China het netwerk zal uitbreiden met een kantoor in Guangzhou.

Voor het MKB is het soms nog moeilijk voet aan de grond te krijgen in China.
De Nederlandse overheid faciliteert daarin. Naast de ambassade in Peking en de drie Consulaten in Shanghai, Guangzhou en Hong Kong heeft Economische Zaken met de zogenaamde Netherlands Business Support Offices een van de meest uitgebreide netwerken speciaal gericht op het bedrijfsleven in China. Het netwerk in China samen met het handelsbevorderende netwerk in Nederland met EVD, KvK´s en brancheorganisaties wil graag het bedrijfsleven -vooral het MKB- zo goed mogelijk voorbereiden. Als onderdeel van de handels- en investeringsbevordering brengt de staatssecretaris van EZ elk jaar een bezoek aan China met een grote delegatie Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen. In oktober vertrekt Van Gennip met een delegatie van circa 50 bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van ICT, life sciences en energietechnologie voor een bezoek aan Peking, Shanghai en Shenzhen.

Trefwoorden: Mkb

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share