Zes projecten voor maatschappelijk ICT-programma

Door: Ministerie Van Economische Zaken  01-05-2006
Trefwoorden: Ict, Economische Zaken

Het Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT gaat van start met zes projecten in de sectoren mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg. Bedrijven kunnen vanaf juni 2006 via een openbare inschrijving hun ideeën indienen.

Het actieprogramma wil ICT-toepassingen breed en slim inzetten om zo maatschappelijke vraagstukken aan te pakken in de sectoren onderwijs, mobiliteit, veiligheid en zorg. De sectoren mobiliteit, onderwijs en veiligheid gaan van start met elk één project. Bij de sector zorg gaat het om drie projecten.

Openbare inschrijving in juni
Per project is een financiële stimulans van het Rijk beschikbaar van maximaal 1,2 miljoen euro. Alle organisaties met goede initiatieven die passen binnen het actieprogramma, kunnen deelnemen, of ze nu een publieke of commerciële achtergrond hebben. De eerste openbare inschrijving is in juni 2006. De projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke toetsingscommissie. De beste bijdragen komen in aanmerking voor een rijksbijdrage.

Rijksbreed initiatief
Het vierjarige actieprogramma is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken; Justitite; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Verkeer en Waterstaat; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en Economische Zaken. Het actieprogramma loopt van eind 2005 tot eind 2009.

Meer informatie over het Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT en de geselecteerde projecten vindt u op http://www.m-ict.nl.

Trefwoorden: Economische Zaken, Ict

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share