Zuidwest-Nederland wil profiteren van unieke ligging

Door: Ministerie Van Economische Zaken  02-07-2006
Trefwoorden: Logistiek, Toerisme, Economie

De regio Zuidwest-Nederland wil maximaal profiteren van haar unieke ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. De regio wil uitblinken als topregio voor procesindustrie, logistiek en toerisme. Dat staat in het Programmadocument Pieken in de delta dat op 28 juni 2006 is overhandigd aan staatssecretaris Van Gennip.

Als vierde regio heeft de programmacomissie van Zuidwest-Nederland haar programmadocument 'Pieken in Zuidwest-Nederland, Profiteren van de strategische ligging' gepresenteerd. Van Gennip nam het document in ontvangst op de luchtmachtbasis in Woensdrecht.
Schaalvergroting en innovatie

De programmacommissie, onder voorzitterschap van burgemeester Van der Velden van Breda, wil intensief samenwerken met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de decentrale overheden. In het programmadocument wordt ingezet op concrete perspectiefvolle projecten, die in de periode 2007- 2010 in Zuidwest-Nederland worden uitgevoerd. Het programma richt zich met name op schaalvergroting (meer bedrijvigheid) en op innovatie. Ook overdracht van kennis en ondernemerschap staan centraal. Staatssecretaris van Gennip op de vliegbasis Woensdrecht
Drie pieken

Zuidwest-Nederland onderkent drie kansrijke sectoren. ‘Het programma biedt de komende jaren ruimte aan vernieuwende impulsen voor drie sectoren: procesindustrie, logistieke dienstverlening en toerisme,‘ zo staat te lezen in het programmadocument. Binnen deze sectoren is gekozen voor specifieke clusters.

Scherp gekozen
Staatssecretaris Van Gennip complimenteerde de commissie met de snelheid waarop het programma tot stand is gekomen. ‘U bent erin geslaagd binnen de drie pieken scherp te kiezen,’ sprak zij lovend. Van Gennip noemde de helicopter op de achtergrond typerend voor de kansen van de regio in de onderhoudssector. ‘De kans dat de onderhoudsactiviteiten voor alle Europese Joint Strike Fighter-gevechtsvliegtuigen ook in Woensdrecht worden ondergebracht, biedt extra kansen,’ aldus de staatssecretaris.
Pieken in de delta

De regio’s Noord- en Zuidvleugel Randstad en Zuidoost-Nederland presenteerden een week eerder hun programma’s in het kader van Pieken in de delta. Met de nota ‘Pieken in de Delta’ wil het kabinet gericht regionale economische kansen stimuleren. Vanaf 2006 staat het stimuleren van deze economische pieken centraal. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken met partners in de regio’s – bedrijfsleven, kennisinstellingen, provincies en gemeenten – gebiedsgerichte programma’s ontwikkelt en deze met de partners gaat uitvoeren.

Trefwoorden: Economie, Logistiek, Procesindustrie, Toerisme

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share