Zalm informeert Kamer over start verkoopproces Connexxion

Door: Ministerie Van Financiën  29-05-2006
Trefwoorden: Transport, Verkoop, Finance

In een brief aan de Kamer kondigt minister Zalm aan dat hij zal starten met de verkoop van Connexxion en licht hij toe hoe hij de verkoop zal vormgeven.

In november 2005 is de evaluatie over de borging van publieke belangen die met Connexxion zijn gemoeid, naar de Tweede Kamer verstuurd. De conclusie luidde dat de Staat geen belemmeringen ziet die verkoop in de weg staan. Daarom kondigde minister Zalm op 26 januari jl. in de Kamer aan dat hij van plan is Connexxion te verkopen.

In de brief die hij vandaag, mede namens minister Peijs, aan de Kamer stuurt, wordt aangegeven dat verkoop bijdraagt aan een gelijk speelveld op de OV-markt. Benadrukt wordt verder dat verkoop niets afdoet aan de verplichtingen die Connexxion is aangegaan. Ten slotte wordt gemeld dat verkoop zal plaatsvinden d.m.v. een 'controlled auction' en dat de onderneming zelf nauw betrokken zal zijn bij het verkoopproces. Ook wordt aangegeven dat een verkoop in twee stappen tot de mogelijkheden behoort.

De brief aan de Tweede Kamer is ter informatie ook verzonden aan concessieverleners, het Landelijk Consumenten Overleg, het VOC en Mobis.

Trefwoorden: Finance, Transport, Verkoop

Contact Ministerie Van Financiën

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share