Namjesky & Heeren Advocaten

Afdrukken

Is Namjesky & Heeren Advocaten incorrect or missing key business information? Update your Hotfrog listing today.

Contactgegevens Are these details correct?

Adres: Mauritssingel 11 , 4811 CR Breda,

E-mail

Over Namjesky & Heeren Advocaten

 Namjesky & Heeren Advocaten B.V.Mauritssingel 11 4811 CR BredaPostbus 1824 4801 BV Bredatelefoon: + 31 76 513 7030fax: +31 76 513 7031e-mail: info@nhadvocaten.nl Kamer van Koophandel: 20159055BTW-nummer: NL821193193B01 Namjesky & Heeren Advocaten B.V. is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag en voldoet aan de daarvoor door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Alle aan Namjesky & Heeren Advocaten verbonden advocaten zijn beëdigd en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoon: 070 – 335 35 35 en e-mail: info@advocatenorde.nl. Klachtenregeling Artikel 1 begripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet. De procedure als bedoeld in artikel 6.28 lid 2 aanhef (onder h) valt hier niet onder;- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht; Artikel 2 toepassingsbereik1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Namjesky & Heeren Advocaten en de cliënt.2. Iedere advocaat van Namjesky & Heeren Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. Artikel 3 interne klachtprocedure1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. S.M.J. Heeren, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.2. U dient uw klacht te melden binnen 3 maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.3. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven ten kantore van Namjesky & Heeren Advocaten op de klacht.4. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.5. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen één maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.6. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.7. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze k

Kaart

Andere diensten in de buurt van Breda

Is Namjesky & Heeren Advocaten in Mauritssingel 11, Breda 4811 CR uw bedrijf? Uw vermelding claimen en meer leads te trekken door het toevoegen van meer content, foto's en andere zakelijke informatie.

We hebben meer Advocaten diensten in Breda beschikbaar op Hotfrog Nederland. U kunt uw zoektocht naar updaten Breda Advocaten per locatie, trefwoord of service-opties.

Small Business Hub

Wij delen tips, ideeën en advies om u te helpen uw kleine bedrijf uit te breiden.

Bekijk de Small Business Hub

Uw profiel zonder advertenties

Heeft u overwogen om up te graden naar Hotfrog AdVantage? Geen concurrentie advertenties betekent exclusieve focus op uw bedrijf. U staat in het middelpunt.

Meer informatie

[3787218]