Nederlander weet hoe te handelen bij beroerte

Door: Nederlandse Hartstichting  07-01-2009
Trefwoorden: Preventie, Beroerte, Handelen

Steeds meer mensen weten dat ze 112 moeten bellen bij een beroerte. In 2004 - voor de campagne - wist 65% van de mensen dit, in 2008 zal 81% bellen naar het landelijk alarmnummer. Ook weten de mensen twee jaar na de campagne nog steeds wat de 3 belangrijkste signalen van een beroerte zijn: een verlamde arm, een scheve mond en onduidelijke spraak. In 2004 wisten 70% van de mensen minstens één symptoom te noemen, in 2008 is dat inmiddels gestegen tot maar liefst 90%.

Wel lastig te herkennen in alledaagse situatie
Mensen weten dan wel de belangrijkste signalen te benoemen, het is voor hen vaak nog wel lastig om ze ook in de alledaagse situatie echt te herkennen. De Nederlandse Hartstichting heeft daarom posters en advertenties ontwikkeld waarop deze signalen op foto’s staan afgebeeld. Ook zijn een mobiele tentoonstelling en voorlichtingsmaterialen op aanvraag in te zetten of verkrijgbaar.

Waarom 112 bellen?
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 41.000 mensen voor het eerst getroffen door een beroerte. Bij een beroerte treedt er een stoornis op in de bloedtoevoer van de hersenen. Daarom krijgen delen van de hersenen geen zuurstof en geen voedingsstoffen. Hierdoor gaan uiteindelijk hersencellen dood. De gevolgen van een beroerte kunnen minder ernstig zijn als de behandeling snel start. Alleen artsen in het ziekenhuis kunnen een beroerte behandelen. Daarom is snel bellen naar 112 van levensbelang: tijdverlies is hersenverlies!

Hartstichting strijdt ook tegen beroertes
De Nederlandse Hartstichting, bekend van de strijd tegen hart- en vaatziekten, besteedt veel aandacht aan de preventie, behandeling en nazorg van beroertes. Zij zal er alles aan doen om de huidige kennis over beroertes op peil te houden. Op de website www.hartstichting.nl is uiteenlopende informatie over het onderwerp te vinden, zowel voor patiënten, hun familie als de zorgverleners.

Trefwoorden: Beroerte, Handelen, Hersenen, Preventie, Signalen