VDMA vlakheidsmeting volgens VDMA richtlijn

Door: PACC floorservice   30-03-2011
Trefwoorden: Advies, Polijsten, Slijpen

 De VDMA richtlijn is een nieuwe maatstaf voor vloeren in hoogbouwmagazijnen. De VDMA richtlijn geeft evenals de DIN 15185 in zowel de lengte richting als de dwarsrichting de maximal tolerantie weer. Echter bij de VDMA richtlijn wordt de afwijking in dwarsrichting lineair gekoppeld aan de wielbasis van de truck en de maximale afzethoogte. In afwijking op de DIN 15185 wordt bij de VDMA richtlijn duidelijk rekening gehouden met de korte golf ( wasbord effect ), welke aangeduid wordt in een F getal. Deze korte golf wordt gemeten over een afstand van 50 mm. De korte golf is ergonomisch zeer bepalend, maar ook voor het onderhoud van de VNA truck.

Trefwoorden: Advies, Polijsten, Slijpen, VDMA richtlijn, Vlakheidsmetingen, Vloermeting,