Toelating Fubol Gold en Acanto uitgebreid

Door: Syngenta Crop Protection  16-06-2006
Trefwoorden: Gewasbescherming, Landbouw, Akkerbouw

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen heeft in zijn vergadering van 14 juni jl. besloten de toelating van Fubol Gold en Acanto uit te breiden.
Fubol Gold, op basis van de werkzame stoffen metalaxyl-M (MefenoxamTM) en mancozeb, heeft een toelatingsuitbreiding gekregen in de onbedekte teelt van sla. Het product bestrijdt valse meeldauw (Bremia lactucae) en mag drie maal per teelt worden toegepast.

Acanto, op basis van de werkzame stof picoxystrobin, heeft een uitbreiding van de toelating gekregen in de teelt van graszaad. Het bestrijdt diverse schimmels in graszaadgewassen zoals zwarte roest en zwartschimmels. De uitbreiding van de toelating van Acanto is in nauwe samenwerking met het Productschap voor Granen tot stand gekomen via een derdenuitbreiding. De derdenuitbreiding is gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen en aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Hiervoor worden geen gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit beoordeeld. Het gebruik van dit middel in deze teelt geschiedt daarom voor eigen risico van de teler.Trefwoorden: Akkerbouw, Gewasbescherming, Landbouw

Contact Syngenta Crop Protection

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share