VEEL DIERENLEED IN VAKANTIE LANDEN

Door: Stichting Dierenhulp  31-03-2008
Trefwoorden: Dieren, Paarden, Honden

Bovenaan de lijst heeft Griekenland de eerste plek overgenomen van Spanje. Opvallend is de stijging van de Nederlandse Antillen die naar plek drie zijn gegaan. Als reden kan genoemd worden de aankoop van zes wilde dolfijnen vanuit Cuba voor het dolfinarium op Curaçao. Ondanks dat internationaal een verdrag op de vangst van dolfijnen getekend werd. Ook de incidenten op Curaçao met het dolfinarium heeft er geen goed aan gedaan. Verder zijn er in 2007 aanzienlijk meer meldingen binnengekomen van dierenmishandeling op straat. De hoge notering van de Antillen komt ook door het transport van wilde ezels die vanaf Bonaire vervoerd worden naar Curaçao om daar als voer in de dierentuin te dienen. De Nederlandse Antillen bezetten in 2006 plaats 4.

Nederland hoogste nieuwkomer
In alle voorgaande jaren werd Nederland niet meegenomen. Voor het jaar 2007 werd besloten dit wel te doen. Mede omdat er diverse berichten in de diverse media verschenen over dierenleed. Na telling van al deze meldingen bleek Nederland met stip binnen te komen op plaats 10 van de lijst die 30 landen telt. Een hoge positie ondanks de aanwezigheid van tal van organisaties. Deze positie werd mede veroorzaakt door tal van meldingen als brute moord in kinderboerderijen tot het hebben van dierenseks toe. Maar ook ernstig verwaarloosde paarden en schapen. Tweede nieuwkomer is België op plaats 12 en Bulgarije is op plaats 20 de derde nieuwkomer in de lijst.
China zakte twee plaatsen, maar in de aanloop naar de Olympische Spelen zullen diverse media kennis maken met de houding ten aanzien van mens en dier en zal China waarschijnlijk volgend jaar hoger op de lijst komen. China heeft niet bepaald een goede reputatie met dieren. Hondenhaar voor de mode industrie en beren die ernstig gekweld worden voor de winning van gal van deze dieren. Egypte is ook fors gestegen. Stond dit land in 2006 nog op plaats 20, in de lijst over 2007 bezet men de 11 plaats.

Maatstaf
Onder dierenleed wordt verstaan het aantal zwerfdieren dat op tal van locaties leeft maar ook de houding van de lokale bevolking ten aanzien van deze dieren. Hierbij worden ook dieren als paarden, ezels, geiten, schapen etc gerekend. Stierenvechten wordt gezien als een ernstige vorm van dierenmishandeling.
Het aantal meldingen van dierenleed en mishandeling in 2007 nam ook toe met ruim 27%. Ten opzichte van 2006.

De top tien van landen ziet er als volgt uit.

1 Griekenland
2 Spanje
3 Nederlandse Antillen
4 Venezuela
5 Turkije
6 Roemenië
7 China
8 Portugal
9 Italië
10 NEDERLAND

Aanpak problemen
Stichting Dierenhulp is sinds 1996 actief in Venezuela en steunt daarnaast dierenprojecten in Griekenland, Spanje en de Nederlandse Antillen. Voornaamste werkzaamheden zijn het gratis steriliseren en castreren van zwerfdieren. Dit ter voorkoming van meer dieren die geboren worden. Dierenhulp Venezuela propageert niet het naar Nederland halen van zwerfdieren. Dit zou niet bijdragen aan de wezenlijke oplossing van het zwerfdieren probleem in de betreffende landen. Door in de landen zelf te werken met lokale artsen en vrijwilligers hoopt men meer begrip en draagvlak te creëren voor de problemen. De complete lijst is te zien op de pagina Laatste Nieuws op de website www.dierenhulp.nl <http://www.dierenhulp.nl/>
Dierenhulp Venezuela draait volledig op sponsoring en donateurs en vrijwilligers en ontvangt geen subsidie voor haar werk . In Venezuela werkt men vanuit drie dierenklinieken aan een beter en dierwaardig bestaan voor mens en dier.

Trefwoorden: Bonaire, Dieren, Dierenarts, Dierenhulp, Dierenkliniek, Griekenland, Honden, Katten, Onderzoek, Paarden, Spanje, Sterilisatie, Www.dierenhulp.nl, Zwerfdieren,