Sovion ziet resultaten toenemen

Door: Sovion  03-02-2006
Trefwoorden: Industrie, Bedrijfsresultaten

Ondanks moeilijke marktomstandigheden op export- en thuismarkten ziet het Sovion-concern, waartoe Vion en Sobel behoren, het resultaat toenemen.

Door kostenbeheersing en een efficiënte en effectieve benutting van productiecapaciteiten, heeft Sovion haar netto groepsresultaat in 2005 verbeterd met ruim 11% tot ± € 70 miljoen, aldus de voorlopige jaarcijfers over 2005.
Een lagere belastingdruk, een goed werkkapitaalbeheer waardoor lagere rentelasten en de winst op de verkoop van één van haar deelnemingen, droegen mede bij aan de resultaatverbetering.

Sovion is voor het grootste deel actief in food commodity markten. In deze markten is er traditioneel veel concurrentie. Een concurrentie veelal op prijs. Sovion ging in 2005 de uitdaging aan, verlaagde de operationele kosten, voorzag diverse marktsegmenten van innovatieve producten en productconcepten en breidde haar positie op de internationale afzetmarkten uit.

De omzet is in 2005 met 6% gestegen tot € 6,3 miljard. De toegevoegde waarde nam toe met ruim € 100 miljoen. Hogere afzetvolumes en een groter aandeel van producten met een hogere toegevoegde waarde liggen hieraan ten grondslag.

Het bedrijfsresultaat nam toe tot een totaalbedrag van € 118 miljoen. De totale operationele verwerkingskosten per eenheid namen af ondanks toegenomen energiekosten in verwerking en transport.

Voor het lopende jaar verwacht Sovion dat de spanning op haar markten zal aanblijven maar dat een verdere versterking van de operationele efficiency, innovatieve slagkracht en de positie op de internationale markten, de kwaliteit van de winst verder gunstig zullen beïnvloeden.

Voor 2006 verwacht Sovion op een vergelijkbare dan wel iets hogere winst uit te komen.
De definitieve jaarcijfers over 2005 worden door het concern in maart a.s. vrijgegeven.

Tot het Sovion-concern behoren de Vion Food Group (vers kwaliteitsvlees en gemaksvoeding) en de Sobel-bedrijven Sonac en Rendac (natural organic products), Rousselot (gelatine) en Banner (healthcare producten). Wereldwijd zijn voor het concern ca. 14.000 vaste medewerkers actief.

Trefwoorden: Bedrijfsresultaten, Industrie

Contact Sovion

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share