Varkenssector bundelt krachten in Innovatie-agenda

Door: Sovion  25-01-2006
Trefwoorden: Landbouw, Innovatie, Varkenshouderij

Op 19 januari jl., precies een jaar na het 2e debat over de intensieve veehouderij in Baarn, coördineerde Sovion N.V. in Scheveningen een Ronde Tafel Conferentie voor de varkensvleesketen.
Op deze conferentie heeft een dertigtal betrokkenen in en rond de Nederlandse varkensvleesketen van gedachten gewisseld over de positie en het toekomstperspectief van deze keten.

Rond de tafel vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV, VWA, en het Voedingscentrum; uit de primaire sector waren LTO, NVV en EPP (European Pig Producers) aanwezig; de veevoerindustrie was vertegenwoordigd als ook de verwerkende industrie, retail, foodservice, Universiteit Wageningen en de Dierenbescherming.

Vertrekpunt voor de conferentie was een door dr.ir. Gé Backus (LEI, Wageningen UR) opgesteld positionpaper; 'De Nederlandse Varkensvleesketen anno 2005'.
In deze notitie concludeert Backus dat er uitstekende perspectieven zijn voor deze keten.
'De Nederlandse varkensvleessector anno 2005 bevindt zich in een sterke uitgangspositie. Er is een goede afzetpositie in belangrijke Europese markten, de beste varkenshouders realiseren de scherpste kostprijs van Europa en de overheid staat positief ten opzichte van de sector, zoals blijkt uit de toekomstvisie 'Kiezen voor landbouw' van Minister Veerman. Er liggen volop kansen deze sterke positie verder te versterken, mits de sector de voorhanden zijnde kennis, het ruim aanwezige ondernemerschap en de technologie, gericht en samenhangend benut'.

Het organiseren van deze samenhang is dé uitdaging voor de varkensvleesketen, die gekenmerkt wordt door veel spelers met een eigen rol en verantwoordelijkheid, zo oordeelden de deelnemers aan de conferentie.
Op de Ronde Tafel Conferentie is besloten deze uitdaging op te pakken.
LTO, NVV, LNV, WUR en Sovion hebben afgesproken samen nadere uitwerking te geven aan de in de positionpaper opgenomen Innovatie-agenda voor de varkensvleesketen.

De conferentie werd afgesloten in aanwezigheid van Minister Veerman.

Trefwoorden: Innovatie, Landbouw, Varkenshouderij

Contact Sovion

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share