Hendrix UTD: hoge levensproductie verbetert rendement

Door: Hendrix Utd  24-02-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Vleesvee

Competitiewinnaar Huitema stijgt in één jaar met 11.585 kg

De deelnemers aan de competitie levensproductie verhoogden de levensproductie in 2005 met gemiddeld 992 kg. De winnaar is de familie Huitema uit Oudehaske, die vorig jaar een stijging van maar liefst 11.585 kg realiseerde. Uit de analyse van de competitiegegevens blijkt dat met het verhogen van de levensproductie de opfok- en diergezondheidskosten afnemen en het rendement op melkveebedrijven verbetert.

Hendrix UTD analyseerde eind 2004 de levensproductie op 1167 melkveebedrijven. Ze becijferden de verborgen rendementen ofwel de besparingen die mogelijk zijn met een verbetering van de koegezondheid, een efficiëntere voeding en veevervanging. Gerichte maatregelen op deze bedrijven - zoals het optimaliseren van rantsoenen en investeringen in koecomfort - verbeterden de koegezondheid en verlaagde de tussenkalftijd en de veevervanging. De problemen met klauwen, vruchtbaarheid, uiergezondheid en stofwisselingsstoornissen namen af.
Uit de analyse van de competitiegegevens blijkt onder andere dat op melkveebedrijven met een hoge levensproductie (gemiddeld 32.500 kg) het aantal koeien met Mortellaro 19 procent lager is dan op bedrijven met een lage levensproductie (gemiddeld 12.500 kg). Ook zijn op de bedrijven met een hoge levensproductie de kosten van diergezondheid en veevervanging in totaal € 5,30 per 100 kg melk lager dan op bedrijven met een lage levensproductie.

Competitiewinnaar Huitema
De winnaar van de competitie levensproductie is de familie Huitema in het Friese Oudehaske. Zij realiseerden in 2005 met maar liefst 11.585 kg de grootste stijging in levensproductie. Vanaf de start van de competitie eind 2004 steeg de levensproductie van 21.378 kg naar 32.963 kg. De stijging is vooral te danken aan een lage veevervanging en de juiste rantsoenaanpassingen. “We deden mee aan de competitie om onze aanpak te kunnen meten”, zegt Rinnert Huitema. “Vooraf doelstellingen formuleren en samen met de bedrijfsadviseur met gerichte maatregelen hierop sturen heeft goed gewerkt. We melken nu met minder koeien het quotum vol en dat bespaart jaarlijks sowieso al 6.000 euro.” Hendrix UTD beloont de familie Huitema met een midweek naar een vakantiepark inclusief bedrijfsverzorging.

Grote variatie, nog veel winst te halen
Uit de competitiegegevens blijkt dat de levensproductie tussen melkveebedrijven varieert van circa 10.000 tot 37.000 kg. Op bedrijven met een lage levensproductie kunnen veehouders nog de meeste winst boeken door het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het verloop van de actuele levensproductie (= het rollend jaargemiddelde x gemiddelde leeftijd veestapel minus afkalfleeftijd vaarzen) blijkt een prima hulpmiddel om het effect van genomen maatregelen te volgen. De competitie levensproductie is ten einde. De adviseurs van Hendrix UTD blijven samen met melkveehouders sturen op een hogere levensproductie en realiseren daarmee een hoger bedrijfsrendement. Met name het verbeteren van de gezondheidsstatus van de veestapel is een effectieve manier om de levensproductie verder te verhogen. Daartoe introduceerde Hendrix UTD het afgelopen najaar het Transitieconcept.

Transitieconcept
Het Transitieconcept bestaat uit een nieuwe management- en voerstrategie van droge en nieuwmelkte koeien. Het verbetert de koegezondheid rondom het afkalven, waarmee veel stofwisselingsstoornissen aan het begin van de lactatie worden voorkomen. Daardoor starten koeien beter op, produceren meer melk en neemt de gemiddelde leeftijd van de veestapel toe en de uitval van koeien flink af. Inmiddels passen circa 350 melkveehouders het Transitieconcept van Hendrix UTD met succes toe.
Melkveehouders kunnen tot 170 euro per koe besparen op gezondheidskosten door het verlagen van het aantal koeien met kalfziekte, slepende melkziekte, lebmaagdraaiing, aan de nageboorte blijven staan en klauwbevangenheid. Op een gemiddeld bedrijf is dat jaarlijks 11.700 euro. Dat blijkt uit berekeningen van het Praktijkonderzoek Veehouderij, de Gezondheidsdienst voor Dieren en Hendrix UTD.

Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Veevoeder, Vleesvee

Contact Hendrix Utd

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share