Intervet levert vogelgriep vaccin aan Franse regering

Door: Intervet International  17-02-2006
Trefwoorden: Pluimveehouderij, Diergezondheid, Vogelgriep

Boxmeer, 16 februari 2006 – Gisteren heeft het Franse Ministerie van Landbouw de intentie aangekondigd om buitenloopeenden tegen het vogelgriepvirus te vaccineren in drie departementen langs de Atlantische kust (Landes, Loire atlantique en de Vendée). Het Franse Ministerie beschouwt deze regio’s als risicogebieden voor de overdracht van het griepvirus door trekvogels. Het Ministerie heeft de Europese Commissie goedkeuring gevraagd voor deze plannen. Intervet zal tenminste 30 miljoen doseringen leveren, een substantieel deel van de aanbesteding door het Ministerie. Begin volgende week zal de eerste levering van Intervet’s vaccin (H5N2) tegen het vogelgriepvirus (H5N1) dat bij trekvogels in West-Europa is aangetroffen, plaatsvinden.
Intervet’s vaccin is veelvuldig en succesvol gebruikt in vaccinatiecampagnes tegen de vogelgriep over de hele wereld en ook als onderdeel van overheids- bestrijdingsprogramma’s. In Frankrijk en in Groot-Brittannië heeft Intervet een voorwaardelijke registratie voor het vaccin.
Ervaring heeft geleerd dat vaccinatie bescherming biedt aan kippen en eenden tegen virusoverdracht van geïnfecteerde gevaccineerde dieren op niet-gevaccineerde dieren. Daarom draagt vaccinatie substantieel bij aan de afname van circulatie van het virus in de betreffende gebieden. Vaccinatie kan als onderdeel van een effectief controleprogramma leiden tot uitroeiing van vogelgriep.
Intervet produceert routinematig vogelgriepvaccins die tegen H5-, H7- en H9-stammen beschermen (Intervet vaccinstammen: H5N2, H5N6, H7N1, H7N7 en H9N2).

Trefwoorden: Diergezondheid, Diervaccins, H5n2, Pluimveehouderij, Veterinaire Producten, Vogelgriep,

Contact Intervet International

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share