“Nieuwe uitzendCAO’s gemiste kans voor arbeidsmigranten”

Door: Via  20-01-2009

Boxtel, 20 januari 2008 - De VIA, Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars, is zeer ontevreden over de nieuwe ABU en NBBU CAO’s voor uitzendkrachten. Volgens de VIA is er hierin te weinig aandacht voor de specifieke omstandigheden waarin arbeidsmigranten en hun werkgevers opereren. De VIA maakt zich al enkele jaren sterk voor op maat gemaakte arbeidsvoorwaarden voor arbeidsmigranten. Om deze reden heeft zij al diverse gesprekken gevoerd met ABU en NBBU met als doel om tot aanpassing van deze CAO’s te komen. Deze gesprekken hebben uiteindelijk niet geleid tot wezenlijke aanpassing van de CAO’s.

Volgens de VIA ontbreken in de nieuwe CAO bijvoorbeeld afspraken op gebied van goed werkgeverschap. Zo blijft het mogelijk om mensen naar Nederland te halen, zonder dat zij zekerheid hebben over de periode waarin zij werk (en dus loon) ontvangen. “Dit is natuurlijk zeer ongewenst vanuit menselijk oogpunt”, aldus Bert Bakker, voorzitter van de VIA. “Arbeidsmigranten laten hun familie en huis achter, gaan vol verwachting naar Nederland en kunnen dan na één dag werken alweer aan de kant worden gezet. Sterker nog, het gebeurt zelfs dat mensen naar Nederland worden gehaald en in afwachting van werk worden gehuisvest. Ze moeten dan wel huur betalen, maar hebben geen werk. We hadden gehoopt dat we afspraken konden maken om dit in de nieuwe CAO’s onmogelijk te maken, maar dat is helaas niet gelukt.”

In beide CAO’s is het mogelijk om dit principe van geen werk, geen geld voor een lange periode toe te passen. In de ABU CAO kan dit gedurende 78 weken, in de NBBU CAO kan dit zelfs 130 weken. “We snappen dat deze flexibiliteit van belang is voor het normale uitzendwerk, maar bij internationale arbeidsbemiddeling past het niet om mensen zo lang in een ander land te laten werken zonder zekerheid”, aldus Bert Bakker.

De VIA mist in beide CAO’s ook de verplichting om werknemers voordat ze hier naartoe komen uitgebreid te informeren over wonen en werken in Nederland. De VIA is van mening dat werkgevers verplicht moeten worden om de werknemers in het land van herkomst al de volledige informatie te verstrekken over deze onderwerpen. Het is belangrijk dat de werknemer goed op de hoogte is wat voor werk hij of zij gaat doen in Nederland en wat bijvoorbeeld de verdiensten en werktijden zullen zijn.

Tot slot ontbreken concrete normen voor goede huisvesting van de arbeidsmigranten in de CAO’s. Voor de arbeidsmigrant zelf, de werkgever en de omwonenden is het erg belangrijk dat dit goed geregeld is. De VIA stelt bijvoorbeeld voor haar leden de SKIA-certificering verplicht waarbij zowel de werkgever als elke huisvestingslocatie gecontroleerd worden op een aantal concrete zaken.

“Wij zijn teleurgesteld over de vernieuwingen in de CAO’s voor uitzendkrachten”, stelt Gerlof Roubos, directeur van de VIA. “Wij zien het als één van onze doelen om de sector van internationale arbeidsbemiddeling te normaliseren en reguleren, zodat uitbuiting en malafiditeit voorkomen kan worden. Helaas bieden beide CAO’s hiervoor onvoldoende mogelijkheden en om die reden gaan wij ons beraden om te kijken hoe we onze wensen het beste kunnen realiseren.”

----------------
Over de VIA:
De VIA vertegenwoordigt de bonafide internationale arbeidsbemiddelaars. De leden van de VIA realiseren minimaal 75% van hun omzet door inzet van buitenlandse werknemers. Zij bemiddelen jaarlijks circa 45.000 buitenlandse werknemers. Het gaat hierbij voornamelijk om Duitsers, Portugezen, Grieken, Polen en Tsjechen.

Voor meer informatie en/of een interview met Gerlof Roubos of Bert Bakker kunt u contact opnemen met:
Denise van Ooijen
Marcommit PR
035-5822730 / 06-47049961
via@marcommit.nl


Contact Via

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share