VIA pleit voor afspraken over goed werkgeverschap in de uitzend-CAO’s

Door: Via  15-02-2008

Boxtel, 14 februari 2008 - De VIA, Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars, pleit voor afspraken in de uitzend-CAO’s omtrent goed werkgeverschap voor buitenlandse werknemers. De behoefte aan deze afspraken is enerzijds ontstaan door de vele maatschappelijke en politieke discussies over buitenlandse werknemers en anderzijds door het feit dat de huidige CAO’s voor deze doelgroep tekortschieten. De VIA streeft ernaar om deze afspraken in de komende maanden in de uitzend-CAO’s te hebben opgenomen.

Als gevolg van het openstellen van de grenzen op 1 mei 2007 zijn er geen belemmeringen meer voor mensen uit Midden- en Oost-Europa om in Nederland te werken. Het is gebruikelijk dat werkgevers die deze werknemers naar Nederland halen voor hen een aantal zaken, zoals de begeleiding op de werkplek, sociale begeleiding, huisvesting, verloning en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, goed regelen. Tot op heden zijn hierover slechts beperkt afspraken gemaakt in de uitzend-CAO’s. Bovendien zijn deze afspraken vaak op verschillende manieren te interpreteren, waardoor misverstanden en misstanden kunnen ontstaan.

De VIA stelt een aantal concrete afspraken voor op het gebied van sociale- en medische begeleiding, verloning, huisvesting, orde en netheid, taaltraining, onregelmatig werken, tijd voor tijd regeling en gedragsregels voor zowel werkgevers als werknemers. Ook dienen afspraken te worden gemaakt over de informatieplicht van werkgevers naar werknemers. Tot slot is het van groot belang dat er afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop werkgevers omgaan met huisvesting en ziektekostenverzekering als de werknemers uit dienst gaan.

“Deze afspraken moeten leiden tot duidelijkere CAO’s, waardoor er een betere bescherming ontstaat voor arbeidsmigranten”, aldus Gerlof Roubos, directeur van de VIA. “Door hier afspraken over te maken voelen werknemers zich niet gedwongen om bij een werkgever te blijven werken. Daarnaast krijgen de werknemers een veel grotere vrijheid op de arbeidsmarkt en wordt uitbuiting en misbruik voorkomen.”

Op dit moment heeft de VIA met een aantal gemeenten convenanten gesloten waarin aspecten van goed werkgeverschap zijn vastgelegd waardoor overlast wordt voorkomen.


Contact Via

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share