VIA pleit voor concrete maatregelen rondom openstelling grenzen voor Roemenië en Bulgarije

Door: Via  17-10-2008
Trefwoorden: Arbeidsmigranten

Gezien de naderende peildatum voor het openstellen van de grenzen voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije heeft de VIA, Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars, minister Donner per brief laten weten dat zij pleit voor het openstellen van deze grenzen. Dit dan wel in combinatie met aanvullende maatregelen om misstanden en uitbuiting van arbeidsmigranten te voorkomen en hard aan te kunnen pakken.

Het kabinet heeft het afgelopen jaar al veel actie ondernomen tegen de misstanden en uitbuiting van huidige arbeidsmigranten. Zo heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder andere een Poolstalige website en brochure gemaakt waarmee de arbeidsmigranten breed worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. Daarnaast is de capaciteit van de Arbeidsinspectie uitgebreid en zijn er samenwerkingen ontstaan met werkgevers- en werknemersorganisaties en de Poolse Arbeidsinspectie.

“Helaas is het effect van deze maatregelen nog niet meetbaar”, aldus Bert Bakker, voorzitter van de VIA. “Wel hebben wij de indruk dat deze maatregelen bijdragen aan eerlijke concurrentieverhoudingen in de sector en dat het voor malafide uitzendbureaus steeds moeilijker is zich staande te houden. Ondanks dat komen er toch nog steeds misstanden voor en is er sprake van uitbuiting. Daarom stellen wij een aantal concrete maatregelen voor die moeten worden ingevoerd voor de openstelling van de grenzen voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije.”

Zo stelt de VIA onder andere voor om de tewerkstellingsvergunningen in stand te houden, maar dan wel zonder arbeidsmarkttoets. Dit met als doel om snel en flexibel in te kunnen springen op de vraag naar arbeid én te kunnen registreren hoeveel werknemers uit die landen in Nederland actief zijn. Bovendien pleit de VIA er voor om tewerkstellingsvergunningen slechts te verstrekken aan bonafide ondernemingen. In de uitzendbranche moet het in de ogen van de VIA gaan om bedrijven die NEN 4400 gecertificeerd zijn. Deze certificering ziet toe op afdracht van premies en belasting.

Om te voorkomen dat werknemers uit Roemenië en Bulgarije worden uitgebuit vindt de VIA dat ondernemingen moeten voldoen aan de eisen voor goed werkgeverschap en goede huisvesting die worden gesteld door de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (www.skia-eu.com). Tot slot pleit de VIA voor vrijwaring van de ketenaansprakelijkheid voor klanten van gecertificeerde uitzendbureaus en uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid voor klanten van niet gecertificeerde uitzendbureaus.

“Vooral het invoeren van een clementieregeling zal bijdragen aan het verminderen van het aantal malafide uitzendbureaus”, vult Gerlof Roubos aan. “Wij worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met ondernemingen die voorheen zaken deden met een malafide uitzendbureau en nu met één van onze leden. Deze ondernemingen willen graag de praktijken van het malafide uitzendbureau melden, maar lopen dan zelf het risico om voor de gevolgen op te draaien. Een dergelijke onderneming zou vermindering van aansprakelijkheid moeten krijgen. Als deze regeling wordt ingevoerd zijn wij ervan overtuigd dat de hoeveelheid meldingen van malafide uitzendbureaus enorm toeneemt.”

Trefwoorden: Arbeidsmigranten

Contact Via

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share