VIA stimuleert leden om buitenlandse werknemers te scholen

Door: Via  24-11-2008

Boxtel, 24 november 2008 – De VIA, Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars, neemt haar verantwoordelijkheid door samen met EduPer, bureau voor arbeidsmarktoplossingen, arbeidsmigranten te scholen. Dit zodat zij goed inzetbaar blijven op de Nederlandse arbeidsmarkt en in het land van herkomst. Door deze scholing komt de VIA enerzijds tegemoet aan de toenemende vraag van klanten van de leden naar goed geschoold personeel en anderzijds aan de vraag van buitenlandse werknemers om meer perspectief op de Nederlandse arbeidsmarkt te krijgen.

Vooral in de sectoren metaal, procesindustrie, logistiek, bouw en voedingsmiddelenindustrie is behoefte aan goed opgeleid personeel. De scholing die in samenwerking met EduPer wordt georganiseerd, richt zich op vakbekwaamheid, taalvaardigheid en cultuur. Met name de aandacht voor taalvaardigheid en cultuur zijn van belang voor het goed functioneren van arbeidsmigranten in de Nederlandse maatschappij. Wanneer de arbeidsmigranten het traject succesvol doorlopen, sluiten zij dit af met een officieel erkend (deel)certificaat.

T&S Groep, lid van de VIA, is op het moment al met honderd uitzendmedewerkers bezig met de door EduPer ontwikkelde opleidingstrajecten. Helm Cornelissen, directeur T&S Group: “Wij merken dat steeds meer werkgevers behoefte hebben aan personeel dat de Nederlandse of Engelse taal beheerst, bekend is met Nederlandse eisen ten aanzien van veiligheid of certificaten bezit voor vakopleidingen. Ook buitenlandse werknemers zelf staan positief tegenover het volgen van een opleiding. Op deze manier kunnen zij zich ontwikkelen en hebben ze een beter vooruitzicht op doorgroeimogelijkheden. Ook wij als bemiddelaar kunnen, in deze toch al lastige tijden voor de uitzendbranche, onze klant beter ondersteunen bij de personeelsinvulling.”

“Op de Nederlandse arbeidsmarkt ontstaat steeds meer vraag naar vakpersoneel”, aldus Gerlof Roubos, directeur van de VIA. “In de praktijk komt scholing van buitenlandse arbeidskrachten slechts mondjesmaat voor in Nederland. Wij stimuleren onze leden om hier meer aandacht aan te besteden. Dit verhoogt de motivatie van de werknemers en bovendien kunnen zij op termijn de opgedane kennis ook weer gebruiken in hun thuisland. Hiermee proberen we ook iets te doen aan de vermeende braindrain die in die landen ontstaat. Daarnaast komen we tegemoet aan de opdrachtgevers, die veel liever vakgeschoold personeel in dienst nemen dan iemand die alles nog in de praktijk moet leren.”

Noot voor de redactie:

Over de VIA
De VIA vertegenwoordigt de bonafide internationale arbeidsbemiddelaars. De leden van de VIA realiseren minimaal 75% van hun omzet door inzet van buitenlandse werknemers. Zij bemiddelen jaarlijks circa 45.000 buitenlandse werknemers. Het gaat hierbij voornamelijk om Polen, maar ook om Duitsers, Portugezen, Grieken, en Tsjechen. Meer informatie over de VIA is te vinden op: www.via-eu.com.

Over EduPer
EduPer, bureau voor arbeidsmarktoplossingen, geeft sinds zijn oprichting in 2005 een passend antwoord op tal van vragen in het domein van arbeidsmarkt beleid. Vanuit onze missie en visie draagt EduPer bij aan een transparante en gestructureerde invulling van het begrip ‘Leven Lang Leren’ (Education Permanente). Voor dit doel clustert EduPer haar dienstverlening rond drie thema’s:
• Onderzoek: wat kunnen de medewerkers van de opdrachtgever (competenties, opleidingsniveau)?
• Ontwikkeling: hoe kunnen de medewerkers beter functioneren?
• Middelen: hoe kan de ontwikkeling van mens en organisatie worden gefinancierd?
Momenteel werken onze meer dan zestig professionals voor opdrachtgevers in de sectoren profit en not-for-profit. Vanwege de voortgaande groei bouwt EduPer een nieuw kantoorpand in Enschede en betrekt dit in september 2009.

Over de T&S Group
De T&S Group is gespecialiseerd in het bemiddelen van Poolse flexmedewerkers. Zij zetten deze mensen vooral in in productie- food- en logistieke omgevingen, maar ook in een breed aantal andere marktsegmenten. De T&S Group heeft een netwerk van zes uitzendbureaus in Polen, waar zij de medewerkers die naar Nederland komen, werven. Naast de banen, regelen ze ook de huisvesting, vervoer, verloning, opleiding en begeleiding in Nederland voor de uitzendkrachten, zodat dit de werkgever uit handen genomen wordt. T&S biedt meerdere mogelijkheden qua samenwerking, namelijk: op uitzendbasis, via bemiddeling, payrolling en op projectbasis door bepaalde werkzaamheden uit te besteden.

Voor meer informatie:
Denise van Ooijen
Marcommit PR
035-5822730
06-47049961
[email protected]Contact Via

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share