Avans+ erkend lid van PAEPON

Avans+ erkend lid van PAEPON van Avans+

Door: Avans+  09-02-2009
Trefwoorden: Paepon

Met ingang van 1 februari 2009 is Avans+ aangesloten bij PAEPON, het Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland.

PAEPON staat voor kwaliteit en geeft onderwijsdeelnemers het vertrouwen dat aangesloten leden die kwaliteit bieden. Avans+ voldoet als instelling aan de door PAEPON voorgeschreven gedragscode en is derhalve geaccepteerd als nieuw lid van dit platform.

Als belangenvereniging laat zij de stem van de particuliere (niet bekostigde) onderwijsinstellingen horen in landelijke overlegsituaties en in vertegenwoordigende lichamen. Eén van haar doelstellingen is het handhaven en het verhogen van de kwaliteit van het particulier onderwijs.

De leden van de vereniging PAEPON zijn per definitie niet gesubsidieerd. Alleen dié onderwijsinstellingen kunnen lid worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode en deze gedragscode onderschrijven.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u weten wat Avans+ voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons op 0900 110 10 10 of via [email protected] ook op www.avansplus.nl

Trefwoorden: Paepon