Corporatiewebsites missen onderscheidend vermogen

Corporatiewebsites missen onderscheidend vermogen van Between-us

Door: Between-us  23-04-2009
Trefwoorden: Woningcorporatie Web Monitor

De kwaliteit van de websites van Nederlandse woningcorporaties is gestegen, maar het onderscheidend vermogen ontbreekt nog en de kansen voor de marketing van (koop)woningen blijven onbenut. Dit blijkt uit de Woningcorporatie Web Monitor 2009 van Between-us (http://www.between-us.nl), een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de effectiviteit van de websites van vijftig grote woningcorporaties.

Uit de Woningcorporatie Web Monitor 2009 blijkt dat de kwaliteit van corporatiewebsites in vergelijking met vorig jaar is verbeterd. De gemiddelde score is met een half punt gestegen naar een 7,0. De grootste verbeteringen zijn waar te nemen op het gebied van content en functionaliteit. Zo is er bijvoorbeeld ten opzichte van 2008 een groter aantal websites waarbij huurders online reparatieverzoeken kunnen indienen. Ondanks de hogere score slagen de meeste corporaties er niet in om zich afdoende te onderscheiden van andere aanbieders van woonruimte. Zo zijn klantgerichtheid en interactiviteit belangrijke verbeterpunten. Daarnaast blijft de content voor zakelijke stakeholders, zoals gemeenten en zorginstellingen, onder de maat.

De website van de Oost-Brabantse woningcorporatie Mooiland Maasland komt met een gemiddeld rapportcijfer van 8,3 als beste uit de bus. De website onderscheidt zich op zowel gebruikersvriendelijkheid als functionaliteit positief van collega corporaties. De top 3 wordt verder gevormd door Pré Wonen, de winnaar van vorig jaar, op de tweede plaats met een 8,2 en Singelveste AlleeWonen op de derde plaats met een 8,1. Singelveste AlleeWonen stijgt daarmee ten opzichte van vorig jaar 23 plaatsen waarbij met name de uitgebreide communicatie over de samenwerking met stakeholders onderscheidend te noemen is.

Corporaties benutten kansen online marketing koopwoningen niet
De verkoop van woningen is voor woningcorporaties een belangrijke vorm van inkomsten; volgens branchevereniging Aedes verkochten corporaties in 2007 17.747 woningen. De economische crisis is ook binnen de woningcorporatiebranche voelbaar: woningen staan langer te koop en brengen vaak minder op. Daarnaast staan woningen die vallen onder de zogenaamde ‘dure huur’ langer leeg.
Reden te meer voor woningcorporaties om hun woningen optimaal online te presenteren. Zeker gezien het feit dat inmiddels 86% van alle Nederlandse huishoudens online is en het zoeken naar een woning voor het overgrote deel online plaatsvindt. Ondanks dit gegeven behalen corporaties op de dimensie vindbaarheid in dit onderzoek de laagste score: een 6,5. Corporaties zouden hun websites succesvoller kunnen inzetten als marketinginstrument door de inhoud en de structuur van de website beter aan te laten sluiten op het zoekgedrag van de doelgroep.

Over de Woningcorporatie Web Monitor

De Woningcorporatie Web Monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek van Between-us naar de effectiviteit van de websites van vijftig grote woningcorporaties op de dimensies vindbaarheid, usability, content en functionaliteit. Uit aanvullend onderzoek van Between-us onder ruim vijftig communicatieadviseurs bij woningcorporaties, blijkt dat de website met gemiddeld 39% het belangrijkste communicatiemiddel is, gevolgd door bewonersmagazines (18%) en de woonwinkel en brochures (beide 11%). De uitreiking van de Woningcorporatie Web Monitor 2009 vond plaats op dinsdag 21 april in Rotterdam. Het rapport van de Woningcorporatie Web Monitor is te downloaden op de website van Between-us: http://www.between-us.nl/317/uitslag-woningcorporatie-web-monitor.htm

Over Between-us
MVO-adviesbureau Between-us helpt sinds 1997 organisaties bij het effectief ondernemen vanuit respect voor mens en milieu. De bedrijfsnaam is afgeleid van de overtuiging dat succesvol maatschappelijk ondernemen van binnenuit komt en alles te maken heeft met relaties tussen mensen. Inmiddels heeft Between-us ruim 10 jaar ervaring in het inspireren van bedrijven, overheden en woningcorporaties in Nederland, Scandinavië en Zwitserland om door middel van maatschappelijk ondernemen een meetbare verbetering van bedrijfsresultaten te realiseren. Dit doen we door een effectieve verbinding te maken tussen zakelijkheid en creativiteit waarbij de mens steeds centraal staat.

Between-us is actief deelnemer in de discussie rondom duurzame innovatie en maatschappelijk rendement. Zo publiceren we regelmatig cases in toonaangevende tijdschriften en geven we gastcolleges aan de Zwitserse business school IMD, TiasNimbas, de Imagineering Academy van de NHTV en het Deense Kaospilots; een bedrijfskundige opleiding voor sociale innovatie. Tot slot zijn we initiatiefnemer van het Green Heroes Sustainable Innovation Network, een internationaal non profit platform om groene start ups en professionals aan elkaar te verbinden.
Meer informatie vindt u op de website van Between-us: http://www.between-us.nl  

Trefwoorden: Woningcorporatie Web Monitor