GlasGarage introduceert transparant calculatiesysteem

GlasGarage introduceert transparant calculatiesysteem van Glasgarage

Door: Glasgarage  10-10-2008
Trefwoorden: Glas, Calculatie, Transparant

GlasGarage introduceert transparant calculatiesysteem tijdens congres

In een indrukwekkende sessie onder leiding van televisiepersonality en ex-hoofdredacteur van Quote Jort Kelder, kregen de bezoekers van het GlasGarage congres 2008 gistermiddag opzienbarend nieuws te horen; GlasGarage biedt transparantie in autoruitcalculaties door middel van een nieuwe calculatiemethodiek.

de boodschap
In de huidige calculatiemethode voor ruitschadeherstel wordt de prijs van de ruit bepaald door de bruto ruitprijs minus de met de verzekeraar of leasemaatschappij afgesproken korting: doorgaans is dat zo’n 35% voor de voorruiten. Echter, volgens GlasGarage wordt die brutoprijs nog steeds bepaald door de auto-importeurs, een model dat nog stamt uit de jaren ’70 toen eigenlijk alle ruitschade bij de dealer terechtkwam. In de jaren daarna verloor het merkkanaal echter in rap tempo marktaandeel op de ruitschadeherstelmarkt. Nu hebben dealers amper nog een aandeel in die markt. Het is dan ook vreemd dat er voor de calculatie nog steeds wordt uitgegaan van de door de importeur berekende brutoprijs. Zo worden er soms onevenredig hoge brutoprijzen gehanteerd of zijn sommige veel te laag omdat de importeur bijvoorbeeld zelf een ruitenplan heeft ontwikkeld. GlasGarage acht de prijsstelling ondoorzichtig door deze methode en introduceert een transparante en meer hedendaagse aanpak.

transparante prijsopbouw
GlasGarage wil de bekende “kostprijs-plus” methode gaan hanteren maar dan wel transparant. Hiermee wordt uitgegaan van de fabrikantenprijs plus een separate behandelingstoeslag waarin de aantoonbare en beïnvloedbare kosten zitten (zoals logistiek, administratie, et cetera). Een netto prijs en dus geen kortingen meer. Door dit systeem kan GlasGarage samen met haar klanten de kosten sturen en dat levert voor alle partijen voordelen op. Gemiddeld genomen zullen de opdrachtgevers bij de start hetzelfde voor de ruiten betalen maar door schaalvergroting wordt het snel voordeliger. Temeer een groter volume, zowel de behandelingskosten als ook de inkoopprijs verlaagt. Een ander belangrijk voordeel is dat het een einde maakt aan een ondoorzichtige prijspolitiek die in sommige gevallen zelfs leidt tot het inschakelen van expertisebureaus door klanten om facturen te controleren.

ambities
De op het congres aanwezige (schade-)managers van verzekerings- en leasemaatschappijen reageerden overwegend positief op de boodschap van GlasGarage. Verder werd hen nog een ambitie van GlasGarage voorgeschoteld: GlasGarage verwacht dat door een duidelijkere profilering haar aandeel in de gestuurde ruitschadestroom de komende jaren zal stijgen. Het aantal franchisenemers zal dan op ca. 110 liggen, dat is nu nog ruim 80. Daarbij wil GlasGarage ook bij de consument bekender worden. Nog deze winter zal daarom een reclamecampagne van start gaan.

succesvolle bijeenkomst
Tijdens een interactieve bijeenkomst in Hart van Holland te Nijkerk werden de ambitieuze plannen van GlasGarage ontvouwd. Jort Kelder wist met haarscherpe analyse gekoppeld aan zakelijkheid en humor de zaal telkens te betrekken bij de voorgelegde ideeën. Naast die interactie was er ruimte voor vermaak, vanzelfsprekend passend in het thema van transparantie. Tijdens het optreden van meervoudig Nederlands kampioen en internationaal genomineerd magisch entertainer, Lodewijk de Widt, viel het aanwezige publiek van de ene verbazing in de andere.

Het congres is een succes gebleken waarmee een duidelijke eerste stap is gezet. GlasGarage heeft reeds met individuele partijen afspraken kunnen noteren om een concrete invulling te geven aan de gepresenteerde plannen.


NOOT VOOR DE REDACTIE: Indien u geïnteresseerd bent in de presentatie van die dag of nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met Michael Huis (commercieel directeur), tel. 076-5217900 of m.huis@glasgarage.nl

Trefwoorden: Autoruit, Calculatie, Calculatiemethodiek, Glas, Glasgarage, Ruitprijs, Scheur, Sterretje, Transparant,

Contact Glasgarage

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share