Sociale vaardigheidstraining Sijs

Door: Hanne Ihlen. Praktijk voor therapie en training  14-12-2013
Trefwoorden: kinderen, sociale vaardigheden, succeservaring, onzeker, weerbaarheidstraining, voor jezelf opkomen,

Een groepssociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot 12 jaar oud waar het accent ligt op spelenderwijs en ervaringsgericht oefenen. De Sijs training is geschikt voor kinderen die moeite hebben met het herkennen (uitten) van hun gevoelens, moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen, weinig lichaamsbesef hebben, verbaal zwakke kinderen, spanning niet goed kunnen reguleren, baat hebben bij een individuele aanpak in groepsverband. De inhoud van het programma is aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd en hulpvragen van de kinderen en het programma werkt met de vier basisemoties; boos, bang, blij en verdrietig. De training richt zich door middel van oefeningen op het ervaren en vergroten van lichaamsbesef en emotieherkenning. Er wordt een veilig ‘oefenpodium’ gecreëerd voor de kinderen waar ze kunnen experimenteren met verschillende situaties die zich in het alledaagse leven voordoen zoals samenspelen, nee zeggen, omgaan met emoties en ze kunnen verschillende gedragsalternatieven uitproberen. Kinderen krijgen opdrachten en huiswerkoefeningen mee naar huis en ouders worden actief betrokken zodat ze de kinderen kunnen ondersteunen om de geleerde vaardigheden in de thuissituatie te helpen toepassen. Per bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan één onderwerp bijvoorbeeld leren omgaan met spanning. Er wordt gewerkt met verschillende methoden en werkvormen zoals drama- oefeningen en ontspanningsspelen- en oefeningen, (cognitieve) gedragstherapeutische technieken zoals leren door observatie en gedrag, veelvuldig herhalen en oefenen van gedrag. Door deelname aan de Sijs groep leren de kinderen verschillende vaardigheden zoals samenspelen met andere kinderen, grenzen aangeven, eigen initiatief te ontwikkelen, oplossingen te bedenken in sociaal lastige situaties, in spelvorm emoties leren uitten en verdragen, herkennen en benoemen van eigen emoties en die van anderen.

Trefwoorden: kinderen, sociale vaardigheden, succeservaring, onzeker, weerbaarheidstraining, voor jezelf opkomen,

Contact Hanne Ihlen. Praktijk voor therapie en training

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Hanne Ihlen. Praktijk voor therapie en training

14-12-2013

Trainingen en therapie voor kinderen met een autisme spectrum stoornis

Trainingen en therapie voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Kijk voor meer informatie op www.hanneihlen.nl


14-12-2013

spelbegeleiding

Spelbegeleiding voor kinderen met een achterstand in hun spelontwikkeling, handicap of een stoornis in het autisme spectrum. Kijk op www.hanneihlen.nl voor meer informatie.


14-12-2013

Coaching

Ben je onzeker, kan je moeilijk met emoties omgaan, wil ontdekken wie je bent en wat je talenten zijn? Coaching kan jou helpen! Kijk op www.hanneihlen.nl voor meer informatie.


14-12-2013

Dramatherapie

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Kijk op www. hanneihlen.nl voor meer informatie.


06-07-2011

Speltherapie

Speltherapie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hanneihlen.nl