Trainingen en therapie voor kinderen met een autisme spectrum stoornis

Door: Hanne Ihlen. Praktijk voor therapie en training  14-12-2013
Trefwoorden: Gezondheidszorg

Psycho- educatie Voor kinderen van 8 tot 14 jaar die op de hoogte zijn van hun diagnose en een gemiddeld intelligentie niveau hebben. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt met het programma ‘ik ben speciaal van Peter Vermeulen’ waarin door middel van hoofdstukken verschillende onderwerpen aan bod komen zoals ‘wat is autisme, karaktereigenschappen en wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten, hoe ga ik met mijn stoornis om’. Het programma wordt afgestemd op de hulpvraag van het kind. Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals werkbladen, huiswerkopdrachten, rollenspel, observatie opdrachten, spelvormen, handvatten en praktische tips. Gedurende de training zullen ouders actief bij de inhoud van het programma worden betrokken. Speltraining De training is bestemd voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Bij speltraining wordt spelen stap voor stap aangeleerd, al spelenderwijs kan het kind oefenen met verschillende sociale vaardigheden die andere kinderen zonder een autisme spectrumstoornis zich vaak vanzelf eigen maken. Er wordt gewerkt met gevarieerd spelmateriaal dat aansluit op de spelontwikkelingsfases. Ouders worden actief bij de training betrokken. Bij aanvang van de training speelt de therapeute samen met het kind. Naarmate de training vordert krijgen ouders een actievere rol, zij spelen samen met het kind terwijl de therapeute hen coacht en speltips geeft. Elke spelbijeenkomst bestaat uit een half uur spelen met het kind, gevolgd door een gesprekje met ouders. Hierbij worden handvatten aangereikt zodat het ouders gedurende de training thuis actief met het kind kunnen oefenen. Doelen van de speltraining zijn: gevarieerder leren spelen, ontwikkelen van nieuw spelgedrag, oefenen van sociale vaardigheden zoals het maken van oogcontact, hulpvragen stellen, beurtwissel, vergroten van flexibiliteit, coachen van ouders Sociale vaardigheidstraining Voor kinderen van 6 tot 12 jaar, deze training kan individueel, met een derde of in groep worden gegeven. In de training wordt er gebruikt gemaakt van verschillende werkvormen zoals het ik- boek, werkbladen, huiswerkopdrachten, spelletjes, rollenspel en leerstappen. Het doel van de training is het bevorderen van de sociale ontwikkeling van het kind door het vergroten van inzicht in sociaal gedrag (bijvoorbeeld afstemmen op de ander, hoe knoop je een gesprekje aan, luisteren, vragen stellen), het vergroten van inzicht in het herkennen en benoemen van emoties bij zichzelf en anderen, het vergroten van ik- besef (bijvoorbeeld het kind leert het verschil tussen plagen en pesten, vergroten van weerbaarheid, nee zeggen), het bieden van handvatten aan ouders en leerkrachten hoe zij met het kind kunnen oefenen.

Trefwoorden: Gezondheidszorg

Contact Hanne Ihlen. Praktijk voor therapie en training

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Hanne Ihlen. Praktijk voor therapie en training

14-12-2013

spelbegeleiding

Spelbegeleiding voor kinderen met een achterstand in hun spelontwikkeling, handicap of een stoornis in het autisme spectrum. Kijk op www.hanneihlen.nl voor meer informatie.


14-12-2013

Sociale vaardigheidstraining Sijs

In een kleine groep worden spelenderwijs verschillende sociale vaardigheden geoefend. Kijk voor meer informatie op www.hanneihlen.nl


14-12-2013

Coaching

Ben je onzeker, kan je moeilijk met emoties omgaan, wil ontdekken wie je bent en wat je talenten zijn? Coaching kan jou helpen! Kijk op www.hanneihlen.nl voor meer informatie.


14-12-2013

Dramatherapie

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Kijk op www. hanneihlen.nl voor meer informatie.


06-07-2011

Speltherapie

Speltherapie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hanneihlen.nl