Heliview: Grootzakelijke organisaties vinden ICT dienstverleners onvoldoende onafhankelijk.

Door: Heliview Nederland  11-05-2006
Trefwoorden: Marketing, Mkb, Ict

Ondanks dat ruim de helft van de organisaties in Nederland een externe ICT-dienstverlener inschakelt, is een groot aantal hier niet tevreden over, dit speelt voornamelijk bij grootzakelijke organisaties. Dit blijkt uit de Marketing & Channel Evaluation Survey, een onderzoek van Heliview onder ruim 400 ICT-managers in Nederland.

Van deze grootzakelijke organisaties vindt bijna een kwart dat de dienstverlener onvoldoende scoort op het aspect onafhankelijkheid. MKB organisaties beoordelen hun ingeschakelde dienstverleners aanzienlijk positiever op dit aspect, gemiddeld geven zij een rapportcijfer 7,2 voor onafhankelijkheid. Verder blijkt dat 20% van de grootzakelijke organisaties de kennis van de dienstverlener over processen onvoldoende vindt. Juist deze kennis wordt steeds belangrijker bij de selectie van externe dienstverleners. Heliview ziet verder dat kennis van bedrijfsprocessen cruciaal is voor het succesvol implementeren van ICT oplossingen. Bij het MKB is dit geen issue , nog geen 4% geeft een onvoldoende voor het huidige kennisniveau. MKB-ers waarderen de kennis over hun organisatie en processen met een rapportcijfer van maar liefst 7,6 tegen een 6,7 van grootzakelijke organisaties.

Tenslotte valt op dat ruim één op de tien grootzakelijke organisaties aangeeft dat de ICT dienstverlener onvoldoende zicht heeft in de ICT-behoeften van de organisatie, iets wat bij MKB organisaties nauwelijks een probleem is: overall geeft nog geen 3% een onvoldoende. Kleinere organisaties zijn dus op alle aspecten meer tevreden over de ingeschakelde dienstverlener, waar zij in de grootzakelijke markt matig scoren.

Trefwoorden: Ict, Ict-dienstverlening, Marketing, Mkb

Contact Heliview Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share