Uitreiking Fieldservice Award

Door: Heliview Nederland  27-04-2006
Trefwoorden: Innovatie, Dienstvelening

Dit jaar wordt voor de eerste keer de Fieldservice Innovatie Award uitgereikt aan die organisatie die op de meest innovatieve manier haar servicedienstverlening heeft verbeterd. De uitreiking van deze Award vindt plaats op het congres Fieldservice 2006 op 14 juni in de Reehorst in Ede.

Criteria voor nominatie
Wanneer men als organisatie in aanmerking wil komen moet men voldoen aan de volgende criteria:
- De service organisatie moet tenminste bestaan uit 10 medewerkers waarvan minimaal drie servicemedewerkers;
- De innovatie moet een verrassend karakter hebben;
- Het moet werkend kunnen worden geaudit;
- Het klantvoordeel moet eenduidig kunnen worden geformuleerd en getoetst;
- De serviceorganisatie moet bereidt zijn de businesscase te presenteren op het congres.

Beoordeling door vakkundige jury
Een vakindige jury zal al de genomineerde organisaties beoordelen op van te voren vastgestelde criteria. Zo let de jury op:
- Het financiële belang van de innovatie: de jury kijkt naar de relatie tussen kosten en opbrengsten en omzetgroei van de innovatie.
- Het marketing belang van de innovatie: de jury kijkt naar de communiceerbaarheid en communicatiewaarde. Leidt de innovatie tot een beter imago van de onderneming.
- Het medewerkers belang van de innovatie: de jury kijkt naar de tevredenheid en aantrekkingskracht van de innovatie op de huidige- en nieuwe medewerkers.
- De toepasbaarheid van de innovatie: de innovatie moet wanneer toegepast door andere ondernemingen, buiten de branche, een voorspelbaar voordeel kunnen opleveren.
Daarnaast neemt men in het oordeel ook mee in hoeverre er echt sprake is van een innovatie en ook de orginaliteit telt zwaar.
Leden van de jury
Voor het congres Fieldservice 2006 is een programma-adviescommissie samengesteld met daarin een aantal vakkundige personen. Deze programma-adviescommissie zal ook optreden als jury voor de Fieldservice Innovatie Award en bestaat uit de volgende personen:
- Christiaan Quellhorst, Directeur Service & Supply Chain Canon en Voorziter AFSMI
- René A.J. Degen, Directeur Miele Service, Miele Nederland B.V.
- Hilbrand Rustema, Directeur Noventum Management Consultants
- Ed Schrobben, Directeur Service Support Personeelsdiensten en Secretaris NVSM

Nominatie voor de Fieldservice Innovatie Award
U kunt nu uw eigen organisatie of een van uw klanten nomineren voor deze prestigieuse Award via de website: www.field-service.nl. Inschrijven kan tot 19 mei. De inschrijvingen die na deze datum binnen komen gelden niet meer voor de Award van dit jaar. Op het congres van de NVSM op 8 juni zullen de nominaties voor de Field Service Innovatie Award bekend gemaakt worden.

Trefwoorden: Dienstvelening, Innovatie,

Contact Heliview Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share