Nieuwe aanpak in- en verkoop van A-merk restantpartijen via internet!

Door: I-deal Overstock  31-10-2006

Sinds jaar en dag zijn restantpartijen een doorn in het oog voor A-merk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) fabrikanten! De verkoop van deze partijen vergt veel tijd en er bestaat de zorg dat de producten in de verkeerde handen terecht komen. I-deal Overstock maakt hier een einde aan middels e-auctioning van restantpartijen aan geselecteerde betrouwbare afnemers via haar platform. Veel FMCG fabrikanten en afnemers hebben dan ook de afgelopen maanden gekozen voor het inkopen en verkopen van restantpartijen via het internetplatform www.i-dealoverstock.com.

“Overstock”, oftewel restantpartijen zijn producten met bv. een oud verpakkingsdesign, een kortere houdbaarheidsdatum, verpakkingsbeschadigingen, etc. Een A-merk fabrikant kan of wil deze producten vaak niet meer via de reguliere kanalen verkopen en kiest vaak voor verkoop via alternatieve kanalen. Doordat de verkoop van restantpartijen geen prioriteit bij een fabrikant heeft, kent een fabrikant slechts een beperkt aantal potentiële afnemers en alternatieve afzetkanalen. Hierdoor kost het veel tijd om de restantpartijen te verkopen en betrouwbare afnemers te vinden. Deze producten blijven dan ook relatief lang op voorraad staan (additionele voorraad- en kapitaalkosten) en zorgen reeds decennia lang voor issues bij fabrikanten.

I-deal Overstock heeft als doel om het verkopen en kopen van restantpartijen te vergemakkelijken en te verbeteren in de FMCG- branche. Om dit te realiseren vervult I-deal Overstock een intermediair rol tussen aanbieders en afnemers van restantpartijen en biedt de volgende diensten aan:

1. Een besloten business-to-business internetmarktplaats voor het veilen van restantpartijen
- Aangeboden A-merk restantpartijen worden uitsluitend geveild onder door aanbieder geselecteerde potentiële afnemers met als doel de betrouwbaarheid te waarborgen.

2. Creëren van een breed, betrouwbaar en transparant netwerk van restantpartij aanbieders en – afnemers
- I-deal Overstock consultants brengen restantpartij aanbieders en –afnemers bij elkaar
- Management rapportages bieden een totaal overzicht van de restantpartij afzet resp. - afname

3. Pro-actieve oplossingen voor niet verkochte restantpartij van aanbieders
- I-deal Overstock consultants adviseren restantpartij aanbieders m.b.t. alternatieve opties voor de verkoop van niet verkochte restantpartijen. Alternatieve opties:
• Aanbieden restantpartij aan nieuwe potentiële afnemers
• Aanbieden restantpartij aan diverse op het platform aangesloten non-profit organisaties
• Recycling/ vernietiging restantpartij via op het platform aangesloten afval verwerker

Sinds de start van I-deal Overstock afgelopen juli hebben een groot aantal FMCG fabrikanten, waaronder bv. SaraLee DE, Leaf Holland, Remia en Cadbury Nederland besloten hun restantpartijen aan te bieden via I-deal Overstock. Daarnaast zijn wat betreft afnemers inmiddels een groot aantal afnemers uit Nederland, maar ook België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan het platform gekoppeld. I-deal Overstock streeft dan ook op korte termijn een verder uitrol naar andere landen binnen Europa na.


Contact I-deal Overstock

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share