Bedrijfsonderhoud in crisistijd

Door: Kabaal Marketing - Support  20-05-2009

1. Verantwoord uitstellen van onderhoud
Niet tijdig onderhouden kan veel geld (gaan) kosten, maar er is geen ondernemer die teveel wil uitgeven. Met een nuchtere blik en verstand van zaken kunnen bepaalde onderhoudsprojecten best en verantwoord op een later tijdstip uitgevoerd worden.

2. Optimaal benutten van afschrijvingen
Een meerjaren onderhoudsplan geeft duidelijk inzicht in de onderhoudsbehoefte van een pand en voorziet in een goed plan van aanpak. Maar daarnaast helpt het u uw jaarlijkse benodigde reserve goed in kaart te brengen zodat u elk jaar uw afschrijvingen optimaal kunt benutten, waarbij wellicht fiscale voordelen te behalen zijn. Denk daarbij aan:
- kosten Egalisatie Reserve (KER)
- maximaal te benutten afschrijvingspotentieel en investeringsaftrek

3. Betrek personeel bij het onderhoud
Om op korte termijn personeelskosten te verlagen, is het mogelijk om personeel tijdelijk in de deeltijd WW regeling te plaatsen. Een betere mogelijkheid is om de loze uurtjes te gebruiken om het personeel in te zetten voor (achterstallig) onderhoud. Naast dat zo, met name, klein onderhoud op peil blijft, levert deze andere manier van werken en inzet van personeel nog meer voordelen op. Er zal meer inzicht ontstaan in het werk dat er ligt, een zorgvuldiger omgang met materialen en meer betrokkenheid en trots voor het bedrijf. Kortom de eerste aanzet voor een cultuurverandering..

“Technisch inzicht, kennis en tijd , daar ontbreekt het de meeste ondernemers aan” aldus Leen van der Maarel van Maintenance & Project Management VAN DER MAAREL. “Ieder zijn/haar vak en daarom zijn er bedrijven als het mijne die ondernemers kunnen helpen”. De kosten voor het inhuren van een vakspecialist wegen vaak niet op tegen de besparingen die het kan opleveren. Er is een breed scala aan mogelijkheden om ook hier de kosten laag te houden, denk bijvoorbeeld aan projectmatige inzet. De ondernemer hoeft dus geen extra personeelslid in te huren. Vaste kosten wil hij/zij er, zeker nu, niet bij krijgen.

Maintenance & Project Management VAN DER MAAREL zorgt voor een concreet plan, helder en overzichtelijk, waarin kosten op verantwoorde wijze worden gespreid. “Onderhoud moet vooral praktisch en goed uitvoerbaar zijn, mijn passie is om hier de juiste balans in te vinden” vindt Leen van der Maarel. Meer informatie over Maintenance & Project Management VAN DER MAAREL en zijn “no-nonsense” werkwijze vindt u op www.m-pm.nl.