AANDEELHOUDERSVERGADERING GAAT AKKOORD MET KAPITAALVERMINDERING

Door: Koninklijke Begemann Groep  31-05-2006
Trefwoorden: Beleggen, Finance, Aandelen

De Koninklijke Begemann Groep N.V. heeft op 30 mei 2006 een Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders gehouden.
In deze vergadering zijn de volgende besluiten genomen dan wel goedgekeurd: 

  1. Een kapitaalvermindering door uitbetaling van 8 euro nominaal per één aandeel A RBG van
    nominaal 14 euro . De aandeelhouders hebben per aandeel A de keuze uit a: een uitkering in geld van
    euro 3,60 en 11 aandelen Tulip,of b: een uitkering van 20 aandelen Tulip.
  2. De statutenwijziging welke nodig is voor de bovengenoemde kapitaalvermindering is goedgekeurd.
  3. Voor het verslagjaar 2005 is FAG tot accountant benoemd.
  4. De vergadering is akkoord gegaan met uitstellen van het opmaken van de jaarrekening over 2005
    tot uiterlijk eind september 2006.

Het bestuur van de vennootschap heeft n.a.v. vragen over dit onderwerp de verwachting uitgesproken
dat na de kapitaalvermindering de intrinsieke waarde per aandeel RBG nagenoeg 1,- a 2,- euro zal
bedragen. Nadrukkelijk is hierbij opgemerkt dat dit geenszins als een garantie opgevat kan worden
aangezien er nog een aantal onzekere factoren m.b.t. tot de afhandeling van een aantal dossiers een
rol spelen.
Er zullen binnen afzienbare tijd mededelingen gedaan worden omtrent de
uitkeringsmodaliteiten t.a.v. de eerder genoemde opties m.b.t de kapitaalvermindering.

Trefwoorden: Aandeelhouders, Aandelen, Beleggen, Finance, Kapitaalvermindering

Contact Koninklijke Begemann Groep

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share