UvT doet onderzoek naar het effect van online coachen

UvT doet onderzoek naar het effect van online coachen van Krijnencoaching&concern / Chatcoach

Door: Krijnencoaching&concern / Chatcoach  14-01-2009
Trefwoorden: Onderzoek, Coach, Online

Het is onze ervaring dat de realtime chatcontacten van meerwaarde zijn op de context die de client/coachee beschrijft in een soort emaildocument. Binnen email-coaching is sprake van een meer uitgestelde interactie. We volgen binnen de ChatCoach een werkgerelateerde coaching methode (supervisie). Alle communicatie wordt op anonieme wijze vastgelegd en is exact terug te lezen. Elk ‘gesprek’, elke interventie is transparant. Dat maakt dat de onderzoekers naast de beleving van de client/coachee beschikken over veel meer data om te analyseren. De faculteit Psychologie zal daarbij gebruik maken van de kennis die aanwezig is vanuit Taalwetenschappen. Met name het ontbreken van nonverbale signalen is een veel besproken item. In positieve zin bevordert de afwezigheid van een coach de 'veiligheid'  wat maakt dat sneller tot de kern en diepgaandere onderwerpen aan bod komen. In negatieve zin kan de coach de nonverbale signalen niet 'lezen en checken' of deze boodschappen congruent zijn. 

Het onderzoek is een logische stap op het uitbrengen van het boek
De ChatCoach; een coach op elke werkplek (www.Gelling.nl) .
Waar internet toepassingen worden ingezet draait het om schaalvergroting. Er lijkt een hype te ontstaan in online coaching land. Binnen de ChatCoach willen we recht doen aan de ethische aspecten, veiligheid en kwaliteit. Het onderzoek draagt daar aan bij.
Organisaties en onderwijsinstellingen weten ons steeds vaker te vinden als het gaat om ontwikkeling op individueel niveau. Die ontwikkeling kan taakgericht zijn in de zin van functie en vakmatige competenties of meer gericht op ontwikkeling in gedrag, attitude en talent.

Op dit moment is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief mee te doen aan het onderzoek en daarmee gecoached te worden door professionele coaches. Aanmelden hiervoor kan via het VraagPunt  op onze website www.ChatCoach.nl .
Overigens is online coachen via de ChatCoach volledig webbased. Dat betekent dat er geen programma’s op de computer geïnstalleerd worden een computer met internetverbinding en een persoonlijk emailadres volstaat.

Trefwoorden: Chatcoach, Coach, Coachen, Effect, Meetbaar, Onderzoek, Online, Universiteit, Uvt,

Contact Krijnencoaching&concern / Chatcoach

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share