Lothian BV investeert in starters!

Door: Lothian BV  10-01-2008
Trefwoorden: Onderwijs, Innovatie, Studenten

Lothian biedt kansen!
De mogelijkheden voor jonge starters om voor zichzelf te beginnen zijn vaak beperkt, en veel financiële instellingen zijn niet gemotiveerd om hen te ondersteunen, juist vanwege hun onervarenheid. Lothian BV wil deze studenten en starters graag verder helpen. Vanuit maatschappelijk, maar ook vanuit economisch oogpunt. De ideeën die Lothian BV op deze manier realiseert, leiden namelijk niet alleen tot de innovatie die het bedrijf voorstaat, maar – door de relatief lage kosten - ook tot een hoger gemiddeld rendement. En dat biedt aantrekkelijke kansen voor Nederlandse financiers.

Promotie ondernemerschap: een gemiddeld zesje
De visie van Lothian BV op de inzet van starters en studenten komt grotendeels overeen met die van de overheid en het bedrijfsleven. Al sinds 2004 wordt vanuit deze twee richtingen het ondernemerschap binnen het onderwijs gepromoot. Waarom? Omdat startende ondernemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame groei van onze economie, en zorgen voor innovatie. Maar ook omdat de overheid van mening is dat het onderwijs het aanleren van ondernemerschap te weinig ondersteunt. Om verbetering in de bovenstaande punten te brengen, hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken in 2005 een apart beleidsprogramma vastgesteld. Hierbinnen hebben beide ministeries de laatste jaren verschillende initiatieven ontplooid om het ondernemerschap te promoten. Zo zijn er de websites www.lerenondernemen.nl en www.senternovem.nl/beroepsonderwijsinbedrijf. Ondanks alle initiatieven heeft Nederland echter nog steeds geen optimaal ondernemersklimaat. In november 2007 meldt Roland Berger Strategy Consultants dat het Nederlandse onderwijs - vergeleken met andere landen - nog steeds te weinig aandacht heeft voor ondernemerschap: “Neder-landers zijn bang om risico te nemen, houden niet van competitie en prestatiebeloningen. Wél zijn ze, interna-tionaal gezien, creatief en heerst er vertrouwen in onszelf en in elkaar.” Uit hun onderzoek blijkt dat Nederlandse starters slechts gemiddeld scoort op ondernemersvaardigheden: “een gemiddeld zesje”.

De benadering van Lothian BV
Hoe maak je studenten al tijdens hun studieperiode vertrouwd met ondernemerschap en beperk je je eigen ontwikkelkosten? Door ambitieuze studenten een haalbaarheidsonderzoek te laten doen naar een vernieuwend bedrijfsidee, én hen de kans te bieden dat idee ook daadwerkelijk te realiseren. Deze unieke en praktijkgerichte aanpak van Lothian BV leidt niet alleen tot economisch aantrekkelijke, innovatieve marktconcepten, maar stimuleert ook ondernemerskwaliteiten als lef, doorzettingsvermogen, creativiteit, zelfstandigheid, creativiteit en handelsgeest; kwaliteiten die naadloos aansluiten bij de vraag van de huidige economie. Lothian BV vormt hiermee niet alleen een interessante partner voor onderwijsinstellingen, maar óók voor Nederlandse financiers die lucratief willen investeren in toekomst. Dat het concept in de praktijk ook echt werkt, blijkt wel uit de vele positieve reacties en verzoeken die Lothian BV van studenten en onderwijsinstellingen ontvangt, en uit het grote aantal investeringsinitiatieven vanuit het bedrijfsleven.

Over Lothian BV
Lothian is een jong bedrijf dat nieuwe of vernieuwende bedrijfsideeën tot ontwikkeling wil brengen. Om dat te bereiken biedt Lothian kansen aan afstudeerders of net afgestudeerden (young professionals). Zij onderzoeken een bedrijfsidee op haalbaarheid en kunnen dat - bij voldoende perspectief - vervolgens met hulp van Lothian ook daadwerkelijk realiseren. Een bedrijfsidee kan op twee manieren worden aangedragen. Enerzijds door Lothian zelf; het idee heeft in dat geval betrekking op leisure (vrije tijd) en/of business services. Het is echter ook mogelijk dat een student of starter een eigen bedrijfsidee inbrengt. Met zijn benadering voorziet Lothian niet alleen in een bewezen (maatwerk)-behoefte van de huidige markt, maar ook in een ‘sociaal’ aspect, namelijk door jonge starters te ondersteunen en door hen extra mogelijkheden te bieden.

Voor meer informatie over Lothian, afstudeer- of financieringsmogelijkheden: telefoon 06-21992633, of e-mail: [email protected] Meer achtergrondinformatie over Lothian is ook te vinden op www.lothian.nl.Trefwoorden: Financiers, Innovatie, Ondernemerschap, Onderwijs, Rendement, Studenten