ParTrusT Beheer – Transparant en overzichtelijk beleggen

Door: Partrust  18-04-2008

Het is niet alles rozengeur en maneschijn op de beurs. Al meer dan tien jaar vallen de opbrengsten van de aandeelbeurzen tegen. De onzekerheid is groot door de schommelkoers van de aandelenmarkt, omdat velerlei economische en politieke factoren een rol spelen waar de gemiddelde belegger geen of nauwelijks zicht op heeft. Beleggen op de beurs vereist ook veel tijd en aandacht.

Natuurlijk kan de belegger ook terecht bij beleggingsfondsen - banken of onafhankelijke instellingen - maar ook hier blijft de wispelturigheid van de koersen de belegger parten spelen. Bovendien heeft de klant vaak geen zicht op de beleggingskeuzes die voor hem gemaakt worden en is de relatie tussen de klant en de instelling vaak onpersoonlijk en ondoorzichtig.

Met deze ontwikkeling voor ogen werd bijna tien jaar geleden opgericht. Het doel was de belegger een alternatief te bieden voor het beleggen in aandelen. Martin van Hagen is al vanaf het begin als commercieel directeur werkzaam bij ParTrusT; en legt uit wat de voordelen zijn voor de belegger. “Er zijn verschillende voordelen en ze zijn allemaal even belangrijk. Zo bieden wij een transparant product met een goede rendements- / risicoverhouding.Onze Tranche obligaties hebben een relatief korte looptijd met een vaste couponrente op jaarbasis.

Dus geen verrassingen, maar juist vastheid.” Het risico wordt beperkt doordat ParTrusT investeert in orders of projecten van kansrijke ondernemingen en ervoor zorg draagt dat zij bij die projecten nauw betrokken blijft. Vaak door een meerderheidsbelang en/ of voldoende onderpand als zekerheidstelling. En de obligatiehouder wordt uitvoerig geïnformeerd over de projecten waarin zijn geld wordt geïnvesteerd.

ParTrusT zorgt ook voor voldoende spreiding van het geïnvesteerd vermogen met als doelstelling het realiseren van een bovengemiddeld rendement met een zo gunstig mogelijke rendements- / risicoverhouding. In de afgelopen (bijna) tien jaar hebben veel particuliere beleggers hun weg naar ParTrusT gevonden. Een overzichtelijk product en hun persoonlijke benadering hebben ertoe geleid dat het beheerd en belegd vermogen van de groep waartoe

ParTrusT behoort de grens van 150 miljoen is genaderd. Vanuit zijn kantoor in het prachtige NAC stadion in Breda kijkt Martin van Hagen ook buiten de grenzen. ParTrusT ; is ruim twee jaar succesvol actief op de Spaanse markt. Er wordt volop geadverteerd in de diverse locale Spaanse bladen en de Spaanse editie van de Telegraaf.

Heeft u deze advertentie gemist en wilt u meer weten dan kunt u altijd een persoonlijke afspraak maken met een van de adviseurs. Op dit moment is er een nieuwe emissieuitgegeven, de tranche 12 obligatie, de opvolger van de succesvolle Tranche 11. “Tranche -12 heeft een looptijd van 3, 5 of 7,5 jaar met een vaste couponrente. van respectievelijk 7,2%, 8,4% of 9,6%. Minimum inleg is € 60.000. Verder zijn we druk bezig onze naamsbekendheid te vergroten en komen we met nieuwe producten. U zult nog veel van ons horen de komende maanden.”


ParTrusT Beheer BV
Stadionstraat 13/4, 4815 NC Breda
+ 31 (0)76-523 27 24
www.partrust.nl