Wonderware Software door meer dan 33% van alle productiebedrijven wereldwijd gebruikt.

Wonderware Software door meer dan 33% van alle productiebedrijven wereldwijd gebruikt. van Telerex Nederland

Door: Telerex Nederland  27-03-2008

“Naar wij weten is er geen ander industrieel softwarebedrijf die dit aantal uitgegeven licenties en klanten evenaart,” aldus Eric Van Nispen, Director Sales & Marketing van Wonderware Benelux. “Dit is een overtuigend bewijs van de wereldwijde acceptatie van Wonderware software oplossingen in veel verschillende industrieën”.

Wonderware biedt software oplossingen gaande van zeer eenvoudige Mens Machine Interfaces, gedistribueerde SCADA oplossingen naar Manufacturing Execution Systemen (MES).

Voor meer informatie kijk op www.wonderware-benelux.com of stuur uw e-mail naar info@wonderware-benelux.com 

 Wonderware Benelux B.V.
Tel. 0031 76 579 41 00