Zorgplicht werkgever met pensioenregeling reikt ver

Zorgplicht werkgever met pensioenregeling reikt ver van Van De Wouw & Kolsteren Pensioenadviseurs

Door: Van De Wouw & Kolsteren Pensioenadviseurs  18-08-2008
Trefwoorden: Pensioen, Werkgever, Aansprakelijkheid

Keuzevrijheid voor de werknemer

Een pensioenregeling kan behalve beleggingsfondsen meer keuzes bevatten. Bijvoorbeeld het wel of niet verzekeren van een nabestaandenpensioen, de hoogte van het nabestaandenpensioen en het wel of niet verzekeren van het Anw-hiaat. Dit betreft veelal keuzes die worden gemaakt bij het begin van deelname aan de pensioenregeling. Maar de omstandigheden blijven gedurende de duur van het dienstverband niet onveranderd. Zo kan het zijn dat de gezinssamenstelling verandert, de financiële situatie (van twee- naar eenverdiener), de financiële situatie wijzigt (hogere lasten bij hogere hypotheek met hogere lasten bij een eventueel overlijden) of de behoefte aan verzekeren.

Uit onze praktijk blijkt dat werkgevers hier niet altijd even zorgvuldig mee omgaan. Het initiatief tot wijzigen van eerder gemaakte keuzes ligt dan bij de werknemers. Een tekortschieten in de zorgplicht kan in dat geval voor problemen zorgen waar het gaat om aansprakelijkheidsstelling door een (ex-)partner of kind van de inmiddels overleden (gewezen) werknemer.

Aansprakelijkheid werkgever

Om aansprakelijkheidsstelling tegen te gaan dient de werkgever op het moment van de keuze duidelijk te maken wat de keuzes precies inhouden en wat de consequenties daarvan zijn. Daarbij is het wettelijk vereist dat wanneer een pensioenregeling voorziet in een verplicht nabestaandenpensioen, het niet kiezen voor een dergelijk pensioen de toestemming (handtekening) van de partner vereist. Wij zijn van mening dat ook wanneer in een pensioenregeling een keuze voor wel of geen nabestaandenpensioen is opgenomen, een handtekening van de partner is vereist. Daarnaast is het van belang dat de werkgever de werknemer periodiek (lees: ieder jaar, bijvoorbeeld als bijlage bij het beoordelingsformulier of de jaaropgave) inlicht over de bij de werkgever bekende persoonlijke (gezins)gegevens en de door de werknemer gemaakte keuzes. Hierbij vermeldt de werkgever tevens de door de werknemer gemaakte keuzes en de consequenties ervan en de mogelijkheden om deze keuzes aan te passen. Pas bij voornoemde werkwijze voldoet de werkgever op een juiste manier aan haar zorgplicht en is zij gekweten van toekomstige aansprakelijkheidsstelling omdat de verantwoordelijkheid van keuzes dan geheel is gelegd bij de werknemer.

Wij adviseren u dan ook om een eventueel hiaat in uw zorgplicht te dichten.

Trefwoorden: Aansprakelijkheid, Pensioen, Werkgever, Werknemer, Zorgplicht

Contact Van De Wouw & Kolsteren Pensioenadviseurs

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share