GOAVEC proces tanks weer vertegenwoordigd in Nederland - Goavec zuurseltanks, Goavec kristallisatie

GOAVEC proces tanks weer vertegenwoordigd in Nederland - Goavec zuurseltanks, Goavec kristallisatie van Fravo

Door: Fravo  29-08-2007

GOAVEC procestanks zijn wereldwijd bekend voor kritische processen in de voedings/levensmiddelen, farmaceutische en cosmetische industrie. Het unieke, relatief langzaamdraaiend roerwerk, gebaseerd op een impellor/helice principe brengt de inhoud van de procestank op een beheerste manier intensief in beweging zonder dat beschadigingen aan het produkt ontstaan. Door het beheerste roerproces ontstaat een maximale doorstroming in de gehele procestank.

De procestanks zijn voorzien van een thermische (enkele of dubbele) spiraal voor verwarmen (direct stoom/condensaat of warm water) en koelen (water/ijswater).
De combinatie van de beheerste produktstroom in de tank middels het unieke roerwerk en de specifieke spiralen om de tanks vormen een zeer efficiente en beheerste manier om het gewenste proces in de Goavec tank te laten plaatsvinden.

GOAVEC tanks waren in het verleden ook goed vertegenwoordigd in Nederland, maar na beeindiging van het vertegenwoordigend bedrijf (HOVAP) werd deze vertegenwoordiging in Nederland niet aktief meer gevoerd.
Na jarenlange afwezigheid van een aktieve vertegenwoordiging van deze GOAVEC produkten in Nederland heeft de toenmalige adviseur en verkoper (Ing. F. Vonk) het agentschap voor Nederland nu opgenomen in FRAVO BV.

FRAVO BV kan bereikt worden via de website: www.fravotech.com waar een contactformulier ingevulkd kan worden.
Ook per e-mail kan om informatie worden verzocht via: goavec@fravotech.com .
Algemene vragen stuurt u het beste naar: info@fravotech.com