Seminar Hot or Not: Thermisch behandelen van solids en slurries

Seminar Hot or Not: Thermisch behandelen van solids en slurries van Celsius

Door: Celsius  24-04-2008


Tijdens het seminar 'Hot or Not' geven zes vooraanstaande Europese fabrikanten u in een ochtendsessie een compleet beeld van wat
mogelijk is bij het verwarmen, drogen of koelen van solids en slurries.
Ondermeer met praktijkcases wordt toegelicht hoe thermische behandeling kan leiden tot meer efficiency, extra kostenvoordeel en/of een betere kwaliteit.
De aftrap is om 07.00 uur met een ontbijtsessie. Een rondleiding door de fabriek en het testcentrum van Celsius maakt onderdeel uit van het programma.

PROGRAMMA

INLEIDING
Titel:Ondernemen in de kenniseconomie
Spreker:Dr.Ir. Egbert-Jan Sol, Directeur TNO Industrie & Techniek Delft/Eindhoven
Inhoud:De kenniseconomie waarin wij in Nederland allemaal actief zijn vereist dat een onderneming, groot en klein, steeds moet innoveren. Dat is niet alleen lastig, het brengt ook midden-lange termijn risico's met zich mee. Maar we doen het al honderden jaren en er is geen redenen dat wij het niet zouden kunnen. De essentie is dat een ondernemer de problemen van een klant omzet in een oplossing die voor die klant een zekere waarde inhoudt. De uitdaging is om steeds andere, nieuwe problemen bij die klant te onderkennen en innovatieve oplossingen voor te realiseren.

LEZINGEN
Titel:Thermisch fysische procestechnologie
Spreker:Ing. H. Dijkman, Managing Director van Ventilex uit Heerde
Inhoud:Ventilex produceert al meer dan 40 jaar procestechnische installaties. Deze internationaal georiënteerde onderneming is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van fluidbed drogers, fluidbed koelers, flash drogers, Jet-Bag luchtfiltratie systemen en stoom- sterilisatie/pasteurisatie installaties. Ventilex levert wereldwijd energiebesparende oplossingen voor de behandeling van granulaten, poeder- en vlokvormige producten aan de volgende industrieën: voedings- en genotmiddelen, biomassa, diervoeder en anorganisch afval, mineralen en chemie.

Titel:Praktische toepassingen van schroefwarmtewisselaars
Spreker:De heer M. Geradts, Sales Engineer bij Celsius uit Drunen
Inhoud:°Celsius ontwerpt en produceert thermische schroeftransporteurs waarbij het te transporteren medium in een continu proces verwarmd, gedroogd of gekoeld wordt. Deze heat exchangers worden voornamelijk geleverd aan de chemische-, farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie. Marco Geradts zal aan de hand van een aantal actuele projecten dieper ingaan op de mogelijk en onmogelijkheden van thermisch schroeftransport. Tijdens en na de lezing is er gelegenheid uw eigen casus te bespreken.

Titel:Drogen van granulaat en poeders met de banddroger*
Spreker:Dr. Ing. S. Sternowsky, Hoofd Research & Development bij Amandus KAHL uit Duitsland
Inhoud:De grondbeginselen van de droog kinetiek, het principe van de banddroger (convectie drogen), de selectie van een banddroger, de invloed van de procesparameters en de productkwaliteit op de droogkurve en droog efficiency. Karakteristieke toepassingen voor de voedings- en biomassa industrie.
* Deze lezing zal in het Engels plaatsvinden.

Titel:Dubbelassige paddle droger*
Spreker:De heer K. Rodenburg, Marked Support Manager van Forberg International AS uit Noorwegen
Inhoud:Forberg International AS uit Noorwegen produceert “Twin shaft drying systems” waarbij het product mechanisch gefluidiseerd wordt en met lucht gedroogd. Deze systemen worden in alle takken van industrie gebruikt, voornamelijk met poeders. Een veel voorkomende applicatie is het drogen van meel. Een andere applicatie is het drogen van voedselafval en waste water aan boord van cruise schepen.
* Deze lezing zal in het Engels plaatsvinden.

Titel:Flash drogen, een technologie geschikt voor de behandeling van bulkgoederen*
Spreker:De heer R. Fenollosa, Commercieel Directeur van Riera Nadeu SA uit Spanje
Inhoud:Droog- apparatuur en technologieën moeten correct worden aangepast aan het product en productieproces. Fysieke kenmerken van het product (zoals droge stof gehalte, granumetrie, slurry, dichtheid, smeltpunt, geleidingsvermogen) en chemische kenmerken (zoals thermische stabiliteit, corrosiegevoeligheid, geur, ontvlambaarheid) zijn de voornaamste redenen om voor een direct droogsysteem te kiezen. Anderzijds moet er rekening gehouden worden met de toe- en afvoer van nat en gedroogd product, de afmetingen van het droogsysteem en veiligheidsvoorschriften zoals CE en ATEX. De voordelen van lage operationele kosten en een hoge droog efficiency zijn erg belangrijk bij de keuze voor een continue droogsysteem, zeker nu CO2 emissie en energiebesparing de “key points” zijn voor een keuze in de droogtechnologie.
* Deze lezing zal in het Engels plaatsvinden.

Titel:Het creëren van bulkgoederen en hun eigenschappen*
Spreker:De heer A. Kuppe, Managing Director GMF-Gouda GmbH uit Duitsland
Inhoud:GMF Gouda levert diverse droog- en stollingstechnologieën. Met deze technologieën kan een grote variëteit aan produkten worden verwerkt. Hierbij worden veelal vloeibare, pasteuze of droge produkten tijdens het proces omgezet in bulkgoederen met specifieke eigenschappen die voldoen aan een vastgelegd eisenpakket.
* Deze lezing zal in het Engels plaatsvinden.

Titel:Efficiënt, indirect drogen, koelen en reactie van bulkgoederen met de paddle droger
Spreker:De heer R. van Heijningen, Manager Process Engineering GMF-Gouda Waddinxveen
Inhoud:De GMF paddle droger is uitermate geschikt voor het verwerken van pasteuze, granulaat en poedervormige produkten. Door middel van een indirect verwarmings- of koelprincipe kunnen deze produkten worden verwarmd, gedroogd, gekoeld of een reactie laten ondergaan. Ook is een combinatie van deze processen in één machine mogelijk.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden op de website:
http://www.celsius.nl/hotornot/index.php