Verzekeren ism Achmea

Door: Camelot Beheer BV  06-12-2012
Trefwoorden: Verzekeren Achmea

UNIEKE OPSTALVERZEKERING VOOR UW LEEGSTAAND VASTGOED
Leegstaand vastgoed loopt aanmerkelijk meer risico op brandstichting en is gevoeliger voor vandalisme en diefstal. Hoewel u wellicht anders denkt, wordt schade die hier uit voortkomt niet automatisch volledig gedekt door uw verzekering. Bij een gewone opstalverzekering zal bij leegstand sprake zijn van een wijziging in eigen risico en een verandering van de uitgebreide gevarendekking naar alleen brand / storm. Bovendien zult u vaak worden geconfronteerd met een toeslag op uw premies. Kortom, u loopt een hoger financieel risico en uw verzekering keert minder snel uit.

POLISVOORWAARDEN: MELDPLICHT BIJ LEEGSTAND
Elke eigenaar is verplicht om leegstand binnen twee maanden na het ontstaan te melden bij de verzekeraar. Alle polisvoorwaarden schrijven dit dwingend voor, omdat er sprake is van een wijziging in de risico's. Doet u dit niet, dan heeft de verzekeraar het recht om een schade-uitkering te verlagen of zelfs af te wijzen. Jurisprudentie heeft dit de afgelopen jaren meerdere malen bevestigd. Bovendien gaat uw premiedekking bij verzuim van melding leegstand automatisch terug naar een beperkte dekking; alleen nog brand / storm.

ACTIE - RISICO ANALYSE (T.W.V. € 480 – NU GRATIS) Een complete inventarisatie van alle criminele, technische, economische en maatschappelijke risico’s  waaraan uw project wordt bloot gesteld gedurende de leegstand. Neem voor een gratis risico analyse en een advies op maat contact op met onze Leegstandadviseur in uw regio via 088 - 226 3568 of stuur een email naar [email protected]

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ:
- Unieke opstalverzekering via Achmea partners
- Leegstandrisico’s nu wel verzekerdLeegstandbeheer geldt als normaal gebruik
- Uitgebreide Gevaren Dekking
- Geen premietoeslag voor leegstandGeen verhoging eigen risico

Kortom: waardebehoud

Trefwoorden: Verzekeren Achmea

Andere producten en diensten van Camelot Beheer BV

06-12-2012

Inkomsten realiseren tijdens leegstand

MAKE SPACE PAY Wij vertellen u graag hoe u inkomsten kunt realiseren bij tijdelijke leegstand. U kunt misschien uw object inzetten als film- of reclamelocatie, parkeer- of reclameruimte of voor evenementen?


Beheren & Onderhouden: waardebehoud van Camelot Beheer BV thumbnail
06-12-2012

Beheren & Onderhouden: waardebehoud

BEHEREN & ONDERHOUD Onze beheer- en onderhoudsdiensten zorgen voor waardebehoud van uw leegstaand vastgoed. Kies voor volledig uitbesteden of afname van losse diensten.


06-12-2012

Bewaken & Beveiligen

BEWAKEN & BEVEILIGEN We zijn een erkend beveiligingsbedrijf en leveren een breed pakket diensten voor bescherming van uw leegstaand vastgoed. Dit kan voor korte of langere termijn en is direct en snel beschikbaar indien nodig.


Tijdelijk wonen & werken van Camelot Beheer BV thumbnail
06-12-2012

Tijdelijk wonen & werken

TIJDELIJK WONEN Tijdelijke bewoners op basis van bruikleenovereenkomsten (ook bekend als ‘antikraak’) is een bewezen en succesvol instrument om leegstandrisico’s als vandalisme, diefstal, kraak en verval tot een minimum te beperken.