Strategische samenwerking Seneca, eMAXX en Circle Software leidt tot de oprichting van SECventure

Strategische samenwerking Seneca, eMAXX en Circle Software leidt tot de oprichting van SECventure van Circle Software Group BV

Door: Circle Software Group BV  26-04-2007
Trefwoorden: Overheid, Integratie, Smartsite

Veel geopperde aandachtspunten bij een best-of-breed benadering zijn de integratie-uitdagingen tussen de producten en de kwaliteit van de samenwerking tussen de leveranciers. Doorgaans kiezen opdrachtgevers ervoor om de centrale regie en de implementatie te beleggen bij (onafhankelijke) system integrators. Hiermee is echter slechts een deel van de problematiek opgelost. Immers het bezitten van de eindverantwoordelijkheid is nog geen garantie dat de system integrator de middelen bezit om die verantwoordelijkheid in resultaten voor de klant om te zetten.

Seneca Web Development, eMAXX en Circle Software hebben besloten om zich op voorhand maximaal in te spannen zodat hun Mid Office Suite zich zoveel mogelijk als één integrale oplossing met dito dienstverlening gedraagt. Hierdoor vermijden zij mogelijke knelpunten en bieden ook system integrators een optimale kans om succesvolle projecten uit te voeren.

De drie productleveranciers zijn om die reden een samenwerkingsverband gestart onder de naam SECventure. De venture heeft de opdracht gekregen om er voor te zorgen dat de gemeenschappelijk mid office-oplossing, “SEC Mid Office Suite”, als een integrale oplossing beschouwd wordt en dat dit naar de toekomst toe gewaarborgd blijft.

Binnen de gemeentebranche zijn Seneca Web Development, eMAXX en Circle Software erkende leveranciers. Gezamenlijk zijn zij bij meer dan 200 gemeentelijke organisaties actief.  Deze organisaties hebben de laatste jaren nadrukkelijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van elektronische dienstverlening bij de overheid. Vanuit de praktijksituatie bij klanten heeft SECventure de integratienoodzaak, conform de gemeentelijke referentie-architectuur van EGEM, gezamenlijk opgepakt. SECventure realiseert volledig geïntegreerde hoogwaardige elektronische dienstverlening vanuit de kerncompetenties van de partners, te weten ‘Web Content Management’, ‘Mid Office Brokering’ en ‘Document-, Workflow- en Record Management’.

Waarom SECventure?
De kracht van SECventure is samengevat:

  • De partnerbedrijven baseren hun samenwerking op kennis en ervaring bij meer dan 200 gemeentelijke organisaties; 
  • SECventure beschikt over meer dan 200 ICT- en businessprofessionals op het gebied van automatisering van gemeentelijke processen en elektronische dienstverlening. Daarmee is SECventure het gróótste ‘competence centre’ in Nederland op dit vakgebied;
  • De softwareplatformen waarop ze (door)ontwikkelen, zijn een weerspiegeling van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse overheid. Hierdoor zijn ze als geen ander in staat om in te spelen op de specifieke behoeften van Nederlandse gemeenten;
  • De SECventure is er om te blijven en daarom hebben de partners besloten om hun propositie, producten en diensten zodanig op elkaar af te stemmen dat er sprake is van een geïntegreerde suite onder de naam “SEC Mid Office Suite”;
  • Het samenwerkingsverband levert op basis van in Nederland ontwikkelde producten hoogwaardige support in de Nederlandse taal;
  • Er is een zeer directe verbinding tussen de oplossing en de in Nederland gevestigde productontwikkeling;
  • Het ‘Single Point Of Contact’ binnen het kader van de serviceovereenkomst.

Trefwoorden: Brokering, Ecms, Egem, Emaxx, Integratie, Overheid, Secventure, Smartsite, Strategische Samenwerking, Verseon,